Ханбрүл Ринбүчигийн бат оршилыг ивээн тэтгэх

Уламжлал ёсоор бол бат оршилын зан үйлд Гүрү багшдаа зориулж 20 төрлийн зүйлийг \орхимж, бурхан, бадар аяга гэх мэт\ өргөдөг бөгөөд түүн дээр нэмэгдээд 1000 төрлийн зүйлс хүж, цэцэг, ус, зул идээ балин зэргийг өргөдөг билээ. Ханбрүл Ринбүчигийн бат оршилын зан үйлд нэмэр хандив өргөхийг хүсье.

Бүх хандивыг үл хориглох орлого гэж үзэх бөгөөд Зогдангийн нийгэмлэгээс аль хэрэгтэй гэсэн зүйлд захиран зарцуулахыг зөвшөөрсөн болно. Таны хандив энэ болон өөр бусад зүйлсэд зарцуулагдах болно.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Dzokden Foundation

25.00
Ханбрүл Ринбүчигийн бат оршилыг ивээн тэтгэх

Donation Total: $100.00