Tài trợ việc Cúng dường Trường thọ cho Khentrul Rinpoche

Theo truyền thống, lễ cúng dường trường thọ cần rất nhiều phẩm vật, trên 20 phẩm vật được dâng lên Bổn tôn (tượng, áo cà sa, bình bát, phương trượng, v.v.). Thêm vào đó, 1000 hương, nước, đèn theo truyền thông và bánh torma cũng sẽ được cúng dường. Xin hãy giúp đỡ tài trợ chi phí cúng dường rất quý giá này cho Khentrul Rinpoche.
  • Tất cả các khoản đóng góp được coi là đóng góp không hạn chế,
điều đó cho phép Dzokden thực hiện sứ mệnh của chúng tôi một cách hiệu quả bằng cách phân bổ các tài khoản vào những nơi cần thiết nhất. Tiền đóng góp của quí vị sẽ dành cho chương trình này và các chương trình khác.
$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Dzokden Foundation

25.00
Tài trợ việc Cúng dường Trường thọ cho Khentrul Rinpoche

Donation Total: $100.00