fbpx
Home Trực tuyến Online: Innate Kalachakra Practice Retreat

Online: Innate Kalachakra Practice Retreat

ABOUT THE  RETREAT
People are always chasing the idea of self or getting to know the self but can not recognize the innate true nature that is already present. This practice closes the gap more between who we think we are and who we really are. Our goal is to shift our sense of identity from the illusory self that is projected by ignorance, to a conceptual self that arises from wisdom, therefore bringing us closer to our Buddha-nature.

This retreat is an opportunity to strengthen awareness and cultivate confidence in our own inherent divine nature through the authentic lineage of Tibetan Buddhism of the Jonangpas. There are several skillful means you will have a chance to work with within the Kalachakra Sadhanas, Kalachakra-Tsok, Guru-Puja and ordinary activities, in order to unveil the Innate Kalachakra.

For those who have just received the Kalachakra Empowerment or are working on their Ngöndro, this is an ideal opportunity to learn how to put it into practice and to expand enormously the accumulation of merit and wisdom. For those who have been practicing it previously, it is a precious opportunity to realize the power of practicing together with our vajra brothers and sisters.

Khentrul Rinpoche will teach remotely from Australia. Practices will be lead by Senior Students at the Kalapa Retreat Center.

WHAT ARE THE BENEFITS

Familiarize your mind with Innate Kalachakra to strengthen your connection to your Buddha-nature in the supportive environment of sangha for the benefit of all beings.

RECORDINGS

All sessions will be recorded and can be accessed afterwards in our online learning center. We encourage you to take part in as many live sessions as possible, but, if your time zone is not compatible, you can listen to them later.

SCHEDULE

Days and times are in Vienna time (CEST – Central European Summer Time). Please check your own time zone for a correct reference.

Thursday 19th August

19:00 – 20:30 – Intro to the Jonang Kalachakra Path, Outer Preliminaries, Refuge and Bodhicitta 

Friday 20th August

09:00 – 10:30 – Vajrasattva, Mandala Offering and Guru Yoga (Foundation)

11.00 – 12:30 – Innate Kalachakra Teaching with RINPOCHE

16.30 – 18:00 – Innate Kalachakra Practice (with Dölpopa Guru Yoga)

 

Saturday 21th August

09:00 – 10:30 – Short Motivation with Innate Kalachakra and Q & A with RINPOCHE

14.00 – 15.30 – Innate Kalachakra Practice (with Enlightening the Heart)

19:00 – 20:30 – Short Motivation with Innate Kalachakra and Guru-Puja Ritual

Sunday 22th August (full moon)

09:00 – 10:30 – Innate Kalachakra (with Taranatha Guru Yoga)

11:00 – 13:00 – Short Motivation with Innate Kalachakra + Full Kalachakra-Tsok with Concluding Prayers

Date

Aug 19 - 22 2021
Expired!

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Aug 19 - 22 2021
Category

Speaker

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

QR Code