fbpx
Home Budapest Trực tuyến Awaken through Suffering on the Sutrayana Path with Khentrul Rinpoche

Awaken through Suffering on the Sutrayana Path with Khentrul Rinpoche

This is a FREE event and is available both Online and In-person.

While the Buddha taught that life is suffering, he also taught that there is a way to become free from suffering. In this evening’s free public talk, Shar Khentrul Jamphel Lodrö Rinpoche will teach powerful mind-training techniques from the Sutrayana path of Buddhism to help us learn to cope with life and transform it. While we can’t prevent life’s challenges, we can become skillful in dealing with them.

Suffering can appear in our lives in so many forms, such as the easy-to-do identify suffering of illness, job loss, divorce, or other adverse life circumstances. Or suffering can be subtle and sneaky in the form of passing radiantly joyful emotions that are so wonderful we wish they would never leave. Even the best ice cream will melt in the hot sun if not eaten. 

While our feelings and emotions can change momentarily, it does not mean we must be thrown into turmoil by sadness, jealousy, anger, hatred, or frustration. Nor does that mean we must reject our emotions and experiences, hide them, or shame them away. The Buddha taught many precise antidotes that can be learned and used for each emotion to help us work through them as they arise. When this happens we can better achieve all of our life priorities in work, family, or spiritual realization.

These sutra antidotes can help practitioners at all levels. Even a tantric student wishing to work directly with emotion’s energy may find themselves in a moment when reducing the emotion’s intensity is necessary before transforming it. 

Schedule by Timezone

Central Europe and South Africa – FRIDAY June 28, 2024 / 6:00 PM
Melbourne, Australia – SATURDAY June 29, 2024 / 2:00 AM
Hong Kong, Shanghai, Mongolia, Singapore and Taiwan – SATURDAY June 29, 2024 / 12:00 AM
Sao Paulo, Brazil – FRIDAY June 28, 2024 / 1:00 PM
East Coast USA, Toronto – FRIDAY June 28, 2024 / 12:00 PM
West Coast USA – FRIDAY June 28, 2024 / 9:00 AM

Zoom Information

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/84520918670?pwd=dU1mcjB2NnMxWFM1L1k0UnpzR3IzZz09
Webinar ID: 845 2091 8670      Passcode: 108108

Offer Dana to Rinpoche
If you would like to offer Dana to Rinpoche virtually, you can do so here on Dzokden’s website. All donations to Dzokden are unrestricted contributions that allow us to direct the funds to Rinpoche’s projects based on their priority.

QUESTIONS?
Email [email protected].

Tags:

Date

Jun 28 2024

Time

Budapest, Hungary Timezone
6:00 pm - 8:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/Los_Angeles
  • Date: Jun 28 2024
  • Time: 9:00 am - 11:00 am

Location

Karmapa Ház
Budapest, Baross u 80, 1082
Website
https://buddha-tar.hu/kapcsolat/kozpontjaink/karmapa-haz/

Speaker

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

X
QR Code