fbpx
Home Budapest онлайн Awaken through Suffering on the Sutrayana Path with Khentrul Rinpoche

Awaken through Suffering on the Sutrayana Path with Khentrul Rinpoche

While the Buddha taught that life is suffering, he also taught that there is a way to become free from suffering. In this evening’s talk, Shar Khentrul Jamphel Lodrö Rinpoche will teach powerful mind-training techniques from the Sutrayana path of Buddhism to help us learn to cope with life and transform it. While we can’t prevent life’s challenges, we can become skillful in dealing with them.

Suffering can appear in our lives in so many forms, such as the easy-to-do identify suffering of illness, job loss, divorce, or other adverse life circumstances. Or suffering can be subtle and sneaky in the form of passing radiantly joyful emotions that are so wonderful we wish they would never leave. Even the best ice cream will melt in the hot sun if not eaten. 

While our feelings and emotions can change momentarily, it does not mean we must be thrown into turmoil by sadness, jealousy, anger, hatred, or frustration. Nor does that mean we must reject our emotions and experiences, hide them, or shame them away. The Buddha taught many precise antidotes that can be learned and used for each emotion to help us work through them as they arise. When this happens we can better achieve all of our life priorities in work, family, or spiritual realization.

These sutra antidotes can help practitioners at all levels. Even a tantric student wishing to work directly with emotion’s energy may find themselves in a moment when reducing the emotion’s intensity is necessary before transforming it. 

Schedule by Timezone

Central Europe and South Africa – FRIDAY June 28, 2024 / 6:00 PM
Melbourne, Australia – SATURDAY June 29, 2024 / 2:00 AM
Hong Kong, Shanghai, Mongolia, Singapore and Taiwan – SATURDAY June 29, 2024 / 12:00 AM
Sao Paulo, Brazil – FRIDAY June 28, 2024 / 1:00 PM
East Coast USA, Toronto – FRIDAY June 28, 2024 / 12:00 PM
West Coast USA – FRIDAY June 28, 2024 / 9:00 AM

Offer Dana to Rinpoche
If you would like to offer Dana to Rinpoche virtually, you can do so here on Dzokden’s website. All donations to Dzokden are unrestricted contributions that allow us to direct the funds to Rinpoche’s projects based on their priority.

QUESTIONS?
Email [email protected].

Book Event

Attendance to Online event
No Cost
Available Tickets: Unlimited

Attend the event online only for free.

The "Attendance to Online event" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags:

Date

Jun 28 2024

Time

Budapest, Hungary Timezone
6:00 pm - 8:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Jun 28 2024
  • Time: 12:00 pm - 2:00 pm

Location

Karmapa Ház
Budapest, Baross u 80, 1082
Website
https://buddha-tar.hu/kapcsolat/kozpontjaink/karmapa-haz/
REGISTER

Speaker

  • ХАНБРҮЛ РИНБҮЧИГИЙН ТУХАЙ
    ХАНБРҮЛ РИНБҮЧИГИЙН ТУХАЙ

    Шар Ханбрүл Жамбал Лодро Ринбүчи бол 20 хүртлээ Төвдөд сарлаг маллаж тарни тоолон амьдарч явжээ. Тэрээр бодьсадва нарын уярам түүх намтрыг сонссоор бишрэл сүжиг нэмэгдэж ар гэрээ ардаа орхиж, төвдийн Буддын бүхий л гол урсгалуудын хорин-тав гаруй мастеруудаар хичээл ном заалган явсан байна. Үл алагчлах үзлийг ийнхүү баримталж явсны дүнд тэрбээр Римэ \үл-ялгаварлах үзэлт\ Мастер хэмээн нэрлэгдэх болж, бодьсадва Акашагарбагийн хувилгаан Цагийн хүрдний аугаа мастер Нагваан Чойжин Жямцын хойд дүрээр танигдсан ажээ. Хэдийгээр түүний баримтлалын гол үндэс нь энэ хорвоо дээрх олон шашны урсгалын давуу талуудыг онцлох явдал боловч тэдгээрийн дотроос өөрийн уламжилж ирсэн Жонан-Шамбалын Урсгалд онцгойлон шүтэж явдаг байна. Барууны олон эрдэмтэдийн устаж үгүй болсон гэж тооцдог энэхүү Цагийн хүрдний өндөр шатны дадлагуудыг тэрбээр дотоод бие сэтгэлийг гадаад ертөнцтэй хоршуулан зохицолдуулж амьдрах гүнзгий аргууд хэмээн үздэг билээ.

    2014 оноос эхлээд Ханбрүл Ринбүчи системтэй тодорхой зааварчилгаа бүхий Цагийн хүрдний Замаар замнаж өөрийн нандин үнэнээ илрүүлэн гэгээрэлд хүрч болох талаар сурган дэлхийн гуч гаруй орноор аялаад байна. Хүмүүст сэтгэлийн уян хатан байдлаар хэрхэн ялгаварт үзлийг арилгаж, дэлхий ертөнцийг алтан эрин болгон хувиргаж болох нигүүсэл энэрэлд тулгуурласан нийгэмлэгийг бий болгох чин эрмэллэлээр ийнхүү номоо айлдан яваа нэгэн билээ.

X
QR Code