fbpx

Kodeks ravnanja

Naš cilj je ustvariti harmonično, spodbudno in varno okolje za vse udeležence. Da bi to dosegli, vse udeležence (prek spleta ali osebno) prosimo, da preberejo in spoštujejo naslednje zahteve kodeksa ravnanja: 

1. Spoštovanje do drugih

Do vseh (udeležencev, prostovoljcev, organizatorjev itd.) se obnašajte prijazno, sočutno in spoštljivo. Upoštevajte osebne meje, sprejemajte in spoštujte raznolikost ter se urite v premišljenem govoru, tako da se vzdržite razdiralnega in neprimernega jezika ter žaljivih pripomb. V pogovorih sodelujte s konstruktivnim in spoštljivim dialogom. Ne žalite ljudi, jih ne zlorabljajte in jim ne grozite. 

2. Etično ravnanje

Upoštevajte etične smernice, pogovori morajo biti osredotočeni na učenja tega programa in prakse. Elektronske naprave (telefone, tablične računalnike itd.) uporabljajte preudarno in le na določenih mestih, da čim bolj zmanjšate motnje.

3. Zaveza k udeležbi

Osredotočite se na učenja in se zavežite, da boste dejavno sodelovali pri vseh načrtovanih dejavnostih in učenjih. Če se določenega dogodka ne morete udeležiti, o tem vnaprej obvestite organizatorje.

4. Posledice kršitev

Morebitne spore je treba reševati z mirnim dialogom in razumevanjem. Udeleženci, ki se vedejo nespoštljivo ali moteče, bodo opozorjeni. Če se vedenje nadaljuje tudi po opozorilu, se lahko od posameznika zahteva, da zapusti program. Posameznikom, ki so morali zapustiti program zaradi kršitve kodeksa ravnanja, se prijavnine ne vrača. 

5. Prijava težav

Če ste priča kakršnemu koli vedenju, ki krši ta kodeks ravnanja, to takoj sporočite organizatorjem programa. S sodelovanjem v tem programu potrjujete svojo zavezanost k spoštovanju teh načel ter zagotavljanju podpornega in harmoničnega okolja za vse. Zahvaljujemo se vam za vašo predanost in dobrobit skupnosti.   

This page was based on the English version approved in the Board meeting in December 2023.