fbpx

Politika odpovedi in vračil

Dzokden si pridržuje pravico, da kadar koli odpove katerega od programov. Če Dzokden odpove program, boste prejeli povračilo plačanega zneska. Za nekatere programe veljajo posebna pravila odpovedi; glejte opise posameznih tečajev/programov. Če opisi tečajev/programov ne navajajo drugače:

Upravičenost do povračila:

1. Tečaji in umiki z osebno udeležbo
Vračilo (celoten znesek plačila, zmanjšan za 10 % administrativno nadomestilo) je možno od datuma rezervacije do 30 dni pred načrtovanim dogodkom. Če odpoveste v manj kot 30 dneh in več kot 7 dni pred dogodkom, vam povrnemo 50 % plačila.  Pri odpovedi manj kot 7 dni pred načrtovanim dogodkom vračilo ni mogoče.

2. Namestitve pri osebni udeležbi
Delno vračilo (celoten znesek plačila, zmanjšan za 10 % administrativno nadomestilo) je možno od datuma rezervacije do 30 dni pred prijavo na licu mesta. Če odpoveste v manj kot 30 dneh in več kot 7 dni pred dogodkom, vam povrnemo 50 % plačila.  Pri odpovedi manj kot 7 dni pred načrtovanim dogodkom vračilo ni mogoče.

3. Spletni dogodki
Vračilo (celoten znesek plačila, zmanjšan za 10 % administrativno nadomestilo) je možno od datuma rezervacije do 5 dni pred začetkom spletnega dogodka. Če odpoveste v manj kot 5 dneh in več kot 48 ur pred dogodkom, vam povrnemo 50 % plačila. Pri odpovedi manj kot 48 ur pred načrtovanim dogodkom vračilo ni mogoče.

4. Spletni tečaji
Vračila za spletne tečaje bodo obravnavana v roku 7 dni od datuma vpisa, če udeleženec ni dostopal do več kot ene lekcije po uvodu v tečaj. Pri odpovedi v roku več kot 7 dni od datuma vpisa ali če je udeleženec dostopal do več kot ene lekcije tečaja po uvodnem delu tečaja, vračilo ni mogoče.

Postopek vračila:

2. Postopek vračila:
2.1 Udeleženec, ki želi zahtevati vračilo, mora po elektronski pošti na naslov [email protected] poslati pisni zahtevek, v katerem navede razlog za vračilo in ustrezne podatke, kot so ime tečaja/umika, datum vpisa in morebitna dodatna dokumentacija.

2.2 Povračila bodo obdelana v 6 tednih od datuma odobritve zahtevka. Povrnjeni znesek bo izplačan z uporabo prvotnega načina plačila ali drugega dogovorjenega načina.

3. Postavke, ki se ne vračajo:
3.1 Določena nadomestila, na primer nadomestila za obdelavo ali nevračljivi depoziti za umike, se ne vračajo, če ni navedeno drugače.

4. Izjeme:
4.1 V izjemnih okoliščinah, kot so nujni zdravstveni primeri ali nepredvideni dogodki, si Dzokden pridržuje pravico, da preuči in obravnava zahtevke za vračilo za vsak primer posebej.


Kontaktni podatki:

5.1 Kontaktni podatki:
Vprašanja glede povračil in prošnje za povračila pošljite na [email protected].

 

This page was based on the Board approved English version from February 2024.