fbpx

A RIMÉ SZEMLÉLETMÓD

Mindenki számára létezik egy Dharmaösvény
„Minden betegségre van gyógyír. Amelyik ösvény nem alkalmas az egyiknek, bizonyosan megfelelő a másiknak. Ez a Rimé filozófia lényege.”
Khentrul Rinpocse

A „rimé” szó szerinti jelentése „nem felekezeti” vagy „nem részrehajló” nézet. Míg egyesek ezt azzal az elképzeléssel kapcsolják össze, hogy minden rendszer egyenlő, valójában ez a nézet több nézőpont értékének és előnyének felismerésére összpontosít. Ezzel a filozófiai megközelítéssel a múlt nagy mesterei képesek voltak felfedezni a Buddha mélységes tanításainak értelmét.

Ezt könnyen megérthetjük a gyógyszer használatának példáján keresztül. Számos gyógyszer létezik, és mindegyik képes bizonyos típusú betegségek gyógyítására. Általában nem keverjük össze a gyógyszereinket. Ehelyett felismerjük az egyes betegek sajátos szükségleteit, és kiválasztjuk a megfelelő gyógyszereket, amelyek segítenek a problémáik leküzdésében.

Ugyanígy a Rimé filozófia kialakítása azt jelenti, hogy ismerjük az egyes rendszerek működését, melyek a meghatározó jellemzőik, melyek az erősségeik, és hogyan használhatók fel a panaszok enyhítésére. Lehet, hogy van egy kedvenc nézetünk, kedvenc gyakorlatunk vagy kedvenc rendszerünk, mégsem érzünk ellentmondást. Lehet nem felekezeti nézetünk, miközben felismerjük, hogy bizonyos gyakorlatok és tanítások különösen megfelelnek az igényeinknek.

Tudj meg többet a Rimé szemléletről

A Kálacsakra is Rimé szellemiségű

A Kálacsakra tanításai felülmúlják a vallási kereteket. Az idő és a tér, a faji és vallási korlátokat meghaladva mutatnak szent valóságunk természetére. A Kálacsakra Tantra nagyon különleges. Ez a legmagasabb szintű jógatantra beavatás gyakran kerül átadásra a nagyszámú nyilvánosság számára. Shambhala birodalmában Mandzsushrí Jashasz király egyesítette az egész királyságot a Kálacsakra Tantra meghatalmazása által. Ebben az időben Shambalában sokféle vallás létezett. E tanítások ereje révén az emberek képesek voltak felismerni saját szent valóságukat, függetlenül attól, hogy milyen vallást követtek.

A Rimé Mozgalom

A Rimé szemlélet leginkább a 19. század kiváló mestereihez, Dzsamjang Khjence Wangpo és Dzsamgön Kongtrul Lodrö Thajé nevéhez kötődik. Az általuk népszerűsített mozgalom azonban a korábbi mesterek munkáiban gyökerezik.

A 16. század elején a nagyszerű mester, Dzsonang Kunga Drolcsok lefektette a Rimé mozgalom alapjait, azáltal, hogy az utazásai során kapott szóbeli átadások, meghatalmazások és lényegi útmutatások széles skáláját gyűjtötte össze, és gyakorolta. Ezeket „Drolcsok száz tanítása” (dolcsok tridgja) című hatalmas művében foglalta össze.
Ezt követően, a 16. század végén Kunga Drolcsok reinkarnációja, Kjabdak Drolvéj Gönpó (Dzsecün Táranátha) folytatta nem felekezeti munkáját számos, csaknem kihalt hagyományvonal szóbeli átadásainak felkutatásával és összegyűjtésével. Különösen nagy hangsúlyt fektetett a Shangpa Kagyü tanításainak megőrzésére, akinek tanításai az ő erőfeszítéseinek köszönhetően a mai napig fennmaradtak.

Khjence Wangpo és Dzsamgön Kongtrul tovább bővítette ezt a munkát azáltal, hogy e tanításokat és magyarázatokat széles körben terjesztették, és számos kötetetet publikáltak. Dzsamgön Kongtrul, akiről úgy gondolják, hogy Táranátha reinkarnációja volt, öt értekezést írt, amely „Az öt kincstár” néven vált ismertté. Ezek a hihetetlenül kiterjedt és átfogó kötetek a Tibetben kialakult bölcsességhagyományok tanításainak, meghatalmazásainak és szertartásainak széles skáláját mutatják be.

 

A Rimé szemlélet kifejlesztése

A Rimé szemlélet többféleképpen értelmezhető. A legalapvetőbb szinten a Rimé a hiten alapuló tisztelet érzéseként fejeződik ki. Ez a különböző hagyományok iránti tisztelet vagy hit lehetséges, hogy tudatos, de lehet nem tudatos is. Valójában sokkal inkább az egyes hagyományok által képviselt közös értékek általános jelentésére támaszkodik. A Rimé nézetnek ez a szintje gyakran kulturális kondicionálás, pozitív hatások és veleszületett hajlamok eredménye.

Ebből az alapvető tiszteletből kiindulva az egyének a Rimé nézet aktívabb, érdeklődőbb szintjét képesek kialakítani. Ezt a nyitott szemlélet jellemzi, amely vágyik a különböző hagyományok megkülönböztető tényezőinek megértésére. Egy olyan érzés, hogy többet akarnak tudni, bővíteni a megértést és a szemléletmódot. Ez egy olyan vizsgálati folyamat, amelyben az egyén aktívan vizsgálja, és teszteli a különböző gondolatokat. Ezáltal feloldja a kételyeket, és nagyobb betekintést nyer az egyes hagyományok erősségeibe és gyengeségeibe.

Ahogy az egyén tovább fejleszti megértését, úgy kezd kialakulni benne a stabilitás érzése. Van egy belső rugalmasság, amely lehetővé teszi számára, hogy szembenézzen a kritikákkal és az elfogult érvekkel anélkül, hogy elveszítené mélyebb nézőpontját. Látja, hogy az egyes hagyományok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és milyen előnyökkel járhatnak a különböző típusú emberek számára. Ezen a szinten az egyénben megingathatatlan és őszinte tisztelet alakul ki a pluralista hagyományok iránt.

Miért fontos a Rimé szemlélet?

A Dzokden arra törekszik, hogy minden hagyományt egyforma tisztelettel szemléljen, és magáévá tegye a Rimé szellemiségét, ezzel is segítve a buddhizmussal ismerkedő tanítványokat. Bármilyen háttérrel rendelkező tanítványok megtanulhatják gyakorolni a Kálacsakra tanításait.

A tibeti buddhista gyakorlók hagyományosan nagy hangsúlyt fektetnek a saját hagyományvonalukon keresztül átadott nézetekre és útmutatásokra. Ez döntő fontosságú a tanítások hitelességének megőrzésében, mivel meg kell érteni, hogyan gyakoroljunk a követett hagyomány szemszögéből. Ezen túlmenően sok gyakorló egész életét egyetlen kolostorban tölti, és sok időt és erőfeszítést áldoz egyetlen hagyományban való alapos képzésre, más hagyományokat kizárva. Ennek eredményeként néhány gyakorló kevésbé nyitott más hagyományok nézeteire és jó tulajdonságaira.

A Rimé mozgalom kritikus fontosságú a buddhizmus világméretű előrehaladása szempontjából, mivel megtanítja a gyakorlókat minden hagyomány tiszteletben tartására, azzal a céllal, hogy szilárd alapot teremtsen a dharmaismeret és gyakorlás számára. Ezzel a kiegyensúlyozott szemlélettel képesek vagyunk sok embernek segíteni, függetlenül meggyőződésüktől. Ez a Rimé egyik fő célja, és sok tibeti mester a buddhizmus ritka és értékes nézeteként ismeri el. 2003-ban Őszentsége, a 14. Dalai Láma elismerte Khentrul Rinpocsét, mint egy igazi Rimépa mestert, bátorítva őt, hogy folytassa e fontos mozgalom terjesztését.

༄༅།། ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་སྨོན་ལམ་རྫོགས་ལྡན་ཞི་བདེ་བསུ་བའི་སྐྱ་རེངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

A felkelő nap, amely a béke és harmónia Aranykorát köszönti: minden bölcsességhagyomány elfogultságtól mentes kívánságimája

Khentrul Rinpocse nyilvánosan elérhető rimé imáinak gyűjteménye megtekinthető a Dzokden Oktatóközpontban.

Khentrul Rinpocse Rimé könyvei

Ocean of Diversity (A sokféleség óceánja)

Ocean of Diversity (A sokféleség óceánja)

Vásárolj a Dzokden vagy az Amazon.com oldalon

A különösen nagymértékű erőszak és viszálykodás idején a földkerekség minden részén ideológiai harcokat vívnak, amelyek a széles körben elterjedt tudatlanságban és félelemben gyökereznek. Hogyan szabadulhatunk meg ebből a helyzetből? Hogyan tanulhatjuk meg begyógyítani sebeinket és harmóniában élni felebarátainkkal? Hogyan érhetjük el igazán a tartós békét és boldogságot? Pontosan ezeket a kérdéseket teszik fel évezredek óta a világ nagy bölcsei. Mélyreható bölcsességük nemzedékről nemzedékre utat tört magának a különféle spirituális hagyományok formájában, amelyek folyamatos támogatást és ösztönzést nyújtanak emberek millióinak.

Ebben a könyvben Khentrul Rinpocse olyan egyedi gyakorlati eszközöket mutat be, amelyeket mindannyian használhatunk a világ által kínált nagyszerű bölcsességek és módszerek sokféleségének kiaknázása érdekében. Egy tág látókörű nézet kialakítása révén, amely magában foglalja ezt a sokféleséget, mindannyian megtalálhatjuk azt az ösvényt, amely képes elvezetni bennünket az áhított béke felé. Ebben a folyamatban megtanuljuk, hogy a sokszínűségnek nem kell megosztónak lennie, de sokkal inkább hatalmas erő lehet, amely összekapcsol minket.

Paths of Pure Vision (A tisztán látás ösvénye)

Paths of Pure Vision (A tisztán látás ösvénye)

Vásárolj a Dzokden vagy az Amazon.com oldalon

A tisztán látás ösvénye című könyv megerősíti a tibeti spiritualitás sokrétű oldalát három téma kidolgozásával: történelmi fejlemények, filozófiai nézetek és meditációs gyakorlatok. Ez a könyv az Indiában fejlődő buddhizmus történelmi folyamatait és Tibetbe való átörökítését meséli el, és ritka bepillantást ad az ismertebb személyekről, a főbb gondolatokról és Tibet szellemi örökségéről. Ebben a könyvben Shar Khentrul Dzsamphel Lodrö Rinpocse elmagyarázza Tibet őshonos bön vallását, valamint a négy legismertebb tibeti buddhista hagyományt, a Nyingma, Szakja, Kagyü és Gelug, illetve az ötödik, a Dzsonang buddhista hagyományt.

Rimé Prayer Book (Rimé imakönyv)

Rimé Prayer Book (Rimé imakönyv)

Vásárolj a Dzokden vagy az Amazon.com oldalon

Ez az imakönyv számos tibeti buddhista hagyományból származó imagyűjteményt tartalmaz.