fbpx

Megnyilvánul az Aranykor

A Dzokden gyakorlóközösség egyének, gyakorlócsoportok, képzési intézetek és elvonulóközpontok nemzetközi hálózata, melyet Őeminenciája Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö vezet.

Küldetésünk

Küldetésünk, hogy a Kálacsakra Tantra tanításaival összhangban gyakoroljunk, és megteremtsük az egész világra kiterjedő béke és harmónia okait. Miközben tevékenységünk felöleli a bölcsesség hagyományainak sokszínűségét ezen a világon, addig érdeklődésünk fő területe a Vadzsrajóga mélységes ösvénye – a Kálacsakra beteljesítő szakaszának egyedülálló tanításai, a tibeti buddhista Dzsonang hagyományvonal tanításai szerint.

Hitünk

Közösségünk alapja a felismerésnek arra a megingathatatlan bizalmára épül, amely szerint minden érző lény tökéletes és határtalan természettel bír. E természet révén minden lényben benne rejlik a képesség, hogy megnyilvánítsa a tökéletes és teljes megvilágosodás állapotát – egy olyan állapotot, amely mentes minden korlátozástól. Mivel ez a természet mérhetetlen vonásokkal rendelkezik, ezért különféle ügyes eszközöket alkalmazhatunk a legmélyebb igazságunk feltárására. Ez azt jelenti, hogy szabadon összpontosíthatunk az egyéni igényeinknek legjobban megfelelő módszerekre, miközben továbbra is fenntartjuk a különböző ösvényeket követők iránti mély tiszteletet és egyesített nézetet.

Bár számos ösvény vezet közelebb minket a végső igazsághoz, közösségünk a Vadzsrajóga mélységes és közvetlen ösvényére helyezi a hangsúlyt, ez egy rendkívül hatékony és teljes módszer a nemkettős bölcsesség kifejlesztésére. Ezt az ösvényt a Kálacsakra Tantra tanítja a legvilágosabban, ezért elsősorban ezekből a tanításokból merítünk ösztönző erőt. Annak motivációjával, hogy maradandó hasznára legyünk az élet minden formája számára, arra törekszünk, hogy az életünk minden szintjén megvalósítsuk ezt az ösvényt. A Dzokdenen keresztül egy korlátok nélküli világot képzelünk el, egy olyan világot, ahol mindannyian képesek vagyunk felfedezni a végtelen lehetőségeinket, és ahol – függetlenül a társadalomtól, amelybe tartozunk, vagy az általunk követett hagyományoktól – az egyének egyetlen világméretű családként egyesülhetnek a tökéletes természetükben. Egy olyan világot képzelünk el, amely mentes minden elfogultságtól, ahol a tudatunk a teljes békében és harmóniában időzik, és egy tökéletes egyensúlyban lévő, javakban bővelkedő világot teremt, ahol a spiritualitás virágzik.

A Dzokden hat alapelve

Míg víziónk célja a bölcsesség-alapú társadalmak létrehozásának világméretű mozgalma, az átalakulás mögött rejlő tényleges hajtóerő hat alapelvre épül, amelyeket mindannyian alkalmazhatunk, hogy felszínre hozzuk az eredendően bennünk lévő lehetőségeket, és hogy megnyilvánítsuk a békét és harmóniát saját környezetünkben.

Egyetemes felelősség

Felelősséget vállalunk ezen bolygó és számos lakosának jóléte iránt.

Együttérző harcos

Az együttérző harcos bódhiszattva eszményét képviseljük, akik a bátorság és kitartás megtestesítői.

Elfogulatlan megközelítés

Nagyra értékeljük az elfogulatlan megközelítés kialakítását, amely a tolerancia, a befogadás, a kíváncsiság és a rugalmasság tulajdonságain alapszik.

Elköteleződés az Aranykor iránt

Elkötelezettek vagyunk, hogy a béke és a harmónia megnyilvánuljon az életünk minden területén.

Világos megértés

Hangsúlyozzuk a tisztánlátást és a hitelességet, ezzel támogatjuk a megértésünket és a kommunikációnkat.

A bölcsesség és együttérzés egysége

A szerető kedvesség és az együttérzés egységét képviseljük, hogy minden embert egyetlen világméretű családként egyesítsünk.