Зогдэн Сангийн Жилийн Фонд

*Таны өргөсөн бүх зүйлс үйлс зорилгоо хэрэгжүүлэх хамгийн зөв бөгөөд үр ашигтай хэрэгцээнд зарцуулагдах эргэлт буцалтгүй хандив хэмээн тооцогдох болно.

$
 
Dedicate this Donation

Honoree Details

Notification Details

255 Characters left
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Donation Total: $100.00