fbpx
Home онлайн Online: 7 Great Medicine Buddha Empowerment (Jenang)

Online: 7 Great Medicine Buddha Empowerment (Jenang)

Schedule By Your Local TimeZone
September 11th at 9:00 am Ulaanbatar Mongolian

The Request For This Teaching
A student of Rinpoche’s is sick. Her astrology chart indicates she needs to receive the Medicine Buddha Empowerment and she has not received it previously. We can not find one near her so kindly Rinpoche is going to bestow the Medicine Buddha Empowerment Online.

About the Empowerment
Please note that empowerments are not recorded. You must receive it in real-time. 
The medicine Buddha is the doctor that cures all suffering. Khentrul Rinpoche has prepared a sadhana for us and included this empowerment so that we may be able to improve the conditions for ourself and all sentient beings. Experience the power of bringing the Medicine Buddha in your life to help yourself, loved ones or people in the world who are ill and suffering from sickness and other obstacles. 

Practice Book
The Medicine Buddha is a profound method for clearing away hindrances and establishing conducive conditions for the practice of Dharma. Khentrul Rinpoche has arranged a short practice based on the visionary experience of Dölpopa. The conciseness of the practice allows you to easily integrate it into your own daily life.

EMPOWERMENT GUIDE BOOK
We will provide online registrants with an eBook to follow along with step-by-step which is available in English, Chinese, Italian, Spanish, Portuguese, Hungarian, Romanian, and Mongolian.

HOW THE ONLINE EMPOWERMENT WILL WORK

1) Register for each attendee that will be receiving the empowerment. Choose your preferred language. You will receive a confirmation email.
2) Before the empowerment, you will receive information on some simple supplies you should get to help make the experience as authentic as possible. If you are not able to get them all don’t worry. They are symbolic and you can still receive the empowerment. More important you must understand what is happening. Just attending an empowerment does not mean you receive it. You must know what is going on. To ensure everyone will receive the empowerment, Rinpoche will kindly make his instruction booklet available to you as an eBook so you can follow along so you know exactly what is happening. You are not allowed to share this program book with anyone else or give them access to the empowerment. This is private for your personal use. Rinpoche typically gives the eBook out the night before but if this is a technical problem for you (you can’t read an eBook and be on zoom at the same time) please indicate on the registration form so we can work to accommodate you.
3) You will receive access to the zoom for session.

OFFERING DANA TO RINPOCHE
It’s customary at the end of empowerment for students to make an offering of Dana to the guru. As this is an online event, you can make the offering of Dana to Rinpoche here.

ADDITIONAL QUESTIONS? email [email protected]

Date

Sep 10 2021
Expired!

Time

6:00 pm - 7:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Sep 10 2021
  • Time: 9:00 pm - 10:00 pm
Category

Speaker

  • ХАНБРҮЛ РИНБҮЧИГИЙН ТУХАЙ
    ХАНБРҮЛ РИНБҮЧИГИЙН ТУХАЙ

    Шар Ханбрүл Жамбал Лодро Ринбүчи бол 20 хүртлээ Төвдөд сарлаг маллаж тарни тоолон амьдарч явжээ. Тэрээр бодьсадва нарын уярам түүх намтрыг сонссоор бишрэл сүжиг нэмэгдэж ар гэрээ ардаа орхиж, төвдийн Буддын бүхий л гол урсгалуудын хорин-тав гаруй мастеруудаар хичээл ном заалган явсан байна. Үл алагчлах үзлийг ийнхүү баримталж явсны дүнд тэрбээр Римэ \үл-ялгаварлах үзэлт\ Мастер хэмээн нэрлэгдэх болж, бодьсадва Акашагарбагийн хувилгаан Цагийн хүрдний аугаа мастер Нагваан Чойжин Жямцын хойд дүрээр танигдсан ажээ. Хэдийгээр түүний баримтлалын гол үндэс нь энэ хорвоо дээрх олон шашны урсгалын давуу талуудыг онцлох явдал боловч тэдгээрийн дотроос өөрийн уламжилж ирсэн Жонан-Шамбалын Урсгалд онцгойлон шүтэж явдаг байна. Барууны олон эрдэмтэдийн устаж үгүй болсон гэж тооцдог энэхүү Цагийн хүрдний өндөр шатны дадлагуудыг тэрбээр дотоод бие сэтгэлийг гадаад ертөнцтэй хоршуулан зохицолдуулж амьдрах гүнзгий аргууд хэмээн үздэг билээ.

    2014 оноос эхлээд Ханбрүл Ринбүчи системтэй тодорхой зааварчилгаа бүхий Цагийн хүрдний Замаар замнаж өөрийн нандин үнэнээ илрүүлэн гэгээрэлд хүрч болох талаар сурган дэлхийн гуч гаруй орноор аялаад байна. Хүмүүст сэтгэлийн уян хатан байдлаар хэрхэн ялгаварт үзлийг арилгаж, дэлхий ертөнцийг алтан эрин болгон хувиргаж болох нигүүсэл энэрэлд тулгуурласан нийгэмлэгийг бий болгох чин эрмэллэлээр ийнхүү номоо айлдан яваа нэгэн билээ.

QR Code