fbpx

Chính sách hủy và hoàn tiền của Dzokden

Dzokden có quyền hủy chương trình bất cứ lúc nào. Nếu Dzokden hủy chương trình, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền. Một số chương trình có thể có chính sách hủy đặc biệt; xem mô tả của riêng từng khóa học/chương trình. Trừ khi có quy định khác trong phần mô tả của các khóa học/chương trình:

Điều kiện hoàn tiền:

1. Các khóa học và khóa tu trực tiếp
Hoàn tiền (toàn bộ số tiền mua trừ đi 10% phí quản lý) kể từ ngày đặt vé cho đến 30 ngày trước ngày sự kiện theo lịch trình. Nếu bạn hủy sau 30 ngày và trước ít nhất 7 ngày kể từ ngày sự kiện, bạn sẽ được hoàn lại 50%.  Không hoàn lại tiền nếu hủy trễ hơn 7 ngày kể từ ngày sự kiện theo lịch trình.

2. Chỗ ở trực tiếp
Bạn sẽ được hoàn lại một phần (toàn bộ số tiền mua trừ đi 10% phí quản lý) kể từ ngày đặt phòng cho đến 30 ngày trước khi nhận phòng. Nếu bạn hủy sau 30 ngày và trước ít nhất 7 ngày, bạn sẽ được hoàn lại 50%.  Không hoàn lại tiền nếu hủy trễ hơn 7 ngày sự kiện theo lịch trình.

3. Sự kiện trực tuyến
Hoàn tiền (toàn bộ số tiền mua trừ đi 10% phí quản lý) nếu việc hủy được thực hiện trước 5 ngày bắt đầu sự kiện trực tuyến. Nếu bạn hủy trễ hơn 5 ngày nhưng trước 48 giờ diễn ra sự kiện theo lịch trình, bạn sẽ được hoàn lại 50%. Không hoàn lại tiền nếu hủy trễ hơn 48 giờ sự kiện theo lịch trình.

4. Các khóa học trực tuyến
Việc hoàn tiền cho các khóa học trực tuyến sẽ được xem xét trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký, với điều kiện người tham gia chưa truy cập nhiều hơn một bài học của khóa học ngoài phần giới thiệu khóa học. Không hoàn lại tiền nếu hủy trễ hơn 7 ngày kể từ ngày đăng ký hoặc nếu người tham gia đã truy cập nhiều hơn một bài học ngoài phần giới thiệu khóa học.

 

Quy trình hoàn tiền:

2. Quy trình hoàn tiền:
2.1 Để yêu cầu hoàn lại tiền, người tham gia phải gửi yêu cầu bằng văn bản qua email tới [email protected] nêu rõ lý do hoàn tiền và cung cấp các chi tiết liên quan như tên khóa học/khóa tu, ngày đăng ký và mọi tài liệu hỗ trợ.

2.2 Việc hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 6 tuần kể từ ngày yêu cầu được chấp thuận. Số tiền được hoàn lại sẽ được chuyển về theo phương thức thanh toán ban đầu hoặc phương thức thay thế đã được thỏa thuận.

3. Các khoản phí không được hoàn lại:
3.1 Một số khoản phí nhất định, chẳng hạn như phí xử lý hoặc tiền đặt cọc không hoàn lại cho các khóa tu, sẽ không được hoàn lại trừ khi có quy định khác.

4. Ngoại lệ:
4.1 Trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc các sự kiện bất khả kháng, Dzokden có quyền xem xét và cân nhắc các yêu cầu hoàn tiền theo từng trường hợp cụ thể.


Thông tin liên hệ:

5.1 Thông tin liên hệ:
Nếu có thắc mắc về hoàn tiền hoặc yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ [email protected].

 

This page was based on the Board approved English version from February 2024.