fbpx

CÁC TRUNG TÂM

Tu hành tại các trung tâm liên kết trên toàn thế giới

Dzokden Kalapa

ÁO

Ở giữa vùng núi cao của Áo, chúng tôi có một trung tâm nhập thất tuyệt đẹp hoàn chỉnh với một Bảo Tháp Kalachakra và một bức tượng Bổn tôn Kalachakra 24 tay. Trung tâm nhập thất nội trú tập trung vào các chương trình giúp các hành giả tu luyện thành tựu đạo lộ Kalachakra.

Tiếng Anh và tiếng Đức

Dzokden Kalapa
Garanas 41
8541 Bad Schwanberg, Austria
+43 676 395 8898
 [email protected]

Dzokden Rimé Institute

ÚC ĐẠI LỢI

Ở khu vực Melbourne rộng lớn tại Úc, chúng tôi có một ngôi chùa hoàn chỉnh với Tượng Bổn tôn Kalachakra 24 tay chính xác nhất trên thế giới, chứa đầy xá lợi từ tất cả các dòng truyền thừa. Tại đây, quí vị có thể khấn nguyện một điều ước trước tượng Phật Mẫu Tara Như ý, và ghé thăm cửa hàng chăm sóc sức khỏe toàn diện của chúng tôi, nơi cung cấp các loại thuốc, bùa hộ mệnh chiêm tinh và các phẩm vật Phật giáo. Các chương trình của trung tâm bao gồm thiền định, reiki, triết học Phật giáo, chiêm tinh học và thực hành Kalachakra.

Tiếng Anh và tiếng Trung hoa

Dzokden Rimé Institute
1584 Burwood Highway
Belgrave, VIC 3160 Australia
+61 3 9754 6212
[email protected]

Dzokden Shambhala

ÚC ĐẠI LỢI

Học Viện Rimé đã mua 40 mẫu đất để xây dựng một thiên đường tâm linh cho tất cả mọi người để trải nghiệm những thay đổi phẩm chất của cuộc sống qua đạo lộ Kalachakra. Dzokden Shambhala sẽ mang đến cho chúng sinh cơ hội tìm thấy sự hòa hợp của ngoại, nội tại và thực tại giác ngộ của chúng ta. Đây là nơi để mọi người thực sự kết nối và sống với sức sống, tình yêu thương và mục đích lớn hơn. Hiện tại chúng tôi có tổ chức các khóa tu thất trong lều và các hoạt động tình nguyện.

Tiếng Anh

Dzokden Shambhala
837 Taggerty-Thornton Road
Thornton, VIC 3712 Australia
+61 3 9754 6212
[email protected]