fbpx

Hiển lộ Thời đại Vàng

Cộng đồng tu tập Dzokden là một mạng lưới quốc tế bao gồm các cá nhân, các nhóm thực hành, các học viện và các trung tâm nhập thất dưới sự dẫn dắt của Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo duyên cho sự an bình và hòa hợp toàn cầu nhờ thực hành theo các nguyên lý của mật pháp Kalachakra. Trong khi chấp nhận rộng rãi các truyền thống chân chính trên thế giới này, chúng tôi tập trung tu học theo đạo lộ Sáu Kim cương Du già uyên thâm được truyền dạy trong truyền thống Jonang của Phật giáo Tây Tạng.

Niềm tin

Nền tảng mà cộng đồng chúng tôi xây dựng là một niềm tin vững chắc vào sự nhận ra rằng, tất cả hữu tình chúng sinh đều sở hữu bản tính toàn hảo, không có giới hạn. Nhờ bản tính này mà tất cả chúng sinh đều có tiềm năng hiển lộ trạng thái giác ngộ toàn hảo – một trạng thái vượt lên trên mọi giới hạn. Bởi bản tính được phú bẩm các khía cạnh vô hạn như vậy nên mỗi chúng ta có thể sử dụng các phương tiện thiện xảo khác nhau để khám phá chân lý thâm sâu nhất trong mình. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tập trung vào các phương tiện phù hợp nhất với mình trong khi vẫn duy trì thái độ tôn trọng và rộng mở đối với những người theo các con đường tu tập khác nhau.

Mặc dù có nhiều đạo lộ có thể đưa chúng ta gần hơn với bản tâm, song cộng đồng chúng tôi tập trung vào đạo lộ Sáu Kim Cương Du Già

trực tiếp và thâm diệu, coi đó là một phương tiện toàn hảo để phát triển trí tuệ bất nhị. Đạo lộ này được truyền dạy rõ ràng trong mật điển Kalachakra và vì vậy, ước nguyện của chúng tôi khởi sinh từ đó. Với động cơ mang lại lợi lạc lâu dài cho tất cả chúng sinh, chúng tôi cố gắng hiện thực hóa con đường này trong mọi mặt của cuộc sống.

Thông qua Dzokden, chúng tôi mường tượng một thế giới không giới hạn, một thế giới nơi mà mỗi chúng ta đều có khả năng khám phá tiềm năng vô hạn của mình, nơi mà dù cho thuộc bất kỳ xã hội nào hay truyền thống nào thì các cá nhân cũng có thể cùng nhau hợp nhất thành một đại gia đình toàn cầu trong bản tính toàn hảo của mình. Một thế giới như vậy tự do khỏi mọi biên kiến, tâm chúng ta sẽ an trụ trong an bình và hòa hợp toàn hảo, nhờ vậy mang lại thịnh vượng, cân bằng toàn hảo và phát triển tâm linh.

Sáu nguyên tc chủ đạo của Dzokden

Tâm nguyện của chúng tôi là sự chuyển dịch toàn cầu hướng tới xã hội dựa trên trí tuệ và phương thức thực sự cho sự biến đổi này là sáu nguyên tắc mà mỗi người có thể sử dụng để hiển lộ tiềm năng sẵn có trong ta và trải nghiệm được sự an bình và hòa hợp.

Trách nhiệm toàn cầu

Chúng ta nhận trách nhiệm về hạnh phúc của trái đất này và các cư dân sống trên đó.

Các chiến binh bi mẫn

Chúng ta thấm nhuần lý tưởng Bồ tát, các chiến binh bi mẫn, hiện thân cho sự dũng cảm và kiên trì.

Cách tiếp cận không biên kiến

Chúng ta phát triển cách tiếp cận không biên kiến thông qua trưởng dưỡng các phẩm tính như sự bao dung, dễ chấp nhận, ham học hỏi và linh hoạt.

Hướng tới Thời đại Vàng

Chúng ta hướng tới việc hiển lộ sự an bình và hòa hợp trong mọi khía cạnh của đời sống.

Sự hiểu biết rõ ràng

Chúng ta nhấn mạnh đến sự rõ ràng và đúng đắn trong hiểu biết và giao tiếp.

Sự hợp nhất của Trí tuệ và Từ bi

Nhờ thấm đẫm sự hợp nhất giữa tình yêu thương và bi mẫn, chúng ta có thể tạo lập một đại gia đình toàn cầu cho tất cả chúng sinh.