fbpx

Donate

The Dzokden community has many auspicious projects to fulfil our aspirations to create the golden age. We completely depend on the generosity of our volunteers and sponsors to bring these aspirations into reality.  

Quỹ Dzokden hàng năm

Quỹ Dzokden hàng năm

Hãy giúp chúng tôi cung cấp giáo dục và kỹ thuật cho cộng đồng quốc tế để có thể hiển lộ thời đại vàng

Quỹ dịch thuật Dzokden

Quỹ dịch thuật Dzokden

Để giúp chúng tôi tài trợ cho những người dịch đã đóng góp công sức làm cho giáo pháp Dzokden được tiếp cận miễn phí trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Cúng dường Rinpoche

Cúng dường Rinpoche

Để bày tỏ lòng biết ơn Rinpoche vì đã truyền trao và hướng dẫn các giáo lý trân quý, chúng ta cúng dường Rinpoche để hỗ trợ các hoạt động của ngài trên thế giới này.

More Ways to Give 

Check

To donate by mail, simply print out this form, and mail your check drawn on a US bank to this address: 3436 Divisadero Street, San Francisco, CA 94123 USA. Please indicate it’s an unrestricted donation and include your email address. 

Wire Transfer, Appreciated Stock and More

To arrange a bank transfer in any currency, or to offer property, appreciated stocks, bonds, or mutual funds, please contact us at [email protected] for more information so we may properly document your transaction.

Donate Cryptocurrencies

 The tax advantages of donating crypto to Dzokden for USA citizens

If you wish to donate with cryptocurrency, you can donate securely and safely through Engiven to Dzokden. We accept more than 95 currencies. Cryptocurrency donations, as per the IRS, are classed as property. This means that when you make a donation in crypto, you receive a tax deduction for the fair market value of the crypto at the time of the donation. Additionally, you avoid the capital gains tax you would have incurred if you had sold the crypto and then made a donation. This means that you can donate more to the charity, as well as deduct more from your taxes. Essentially, donating in crypto helps you minimize your tax obligations.

Cúng dường Tài sản & Di sản


Mặc dù chúng ta không thể mang theo tài sản gì của mình khi rời thế giới này, nhưng nếu chúng ta cúng dường Pháp ngày hôm nay, công đức này sẽ là những nghiệp lành cho những kiếp sau của chúng ta. Cái chết thì có thể đến bất cứ lúc nào và trong trường hợp nào chúng ta cũng không hề biết. Cái thân người này cũng có thể mất ngày hôm nay, vì vậy chúng ta nên lên kế hoạch trước. Quý vị muốn cúng dường tổng quát hoặc cúng dường tài sản của mình vào những hoạt động của Dzokden hay vào tầm nhìn của Khentrul Rinpoche, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong suốt quá trình này. Xin hãy trao tặng món quà luôn mang lợi ích đến tất cả chúng sinh.

 

Contribute to one of our Global Projects 

 

No matter where you are in the world there is a project you can sponsor or help with. Contribute your skills, love, time and money to help build stupas, design statues, paint thangkas, translate texts, publish books, cultivate educational programs and so much more.