fbpx

Dzamthang Tsewang

Tu viện lớn nhất trong ba tu viện tọa lạc tại Dzamthang, Tu viện Tsangwa là trú xứ của vị thủ ngôi hiện tại của dòng truyền thừa Jonang. Chính tại đây Khentrul Rinpoche được mời để trở thành vị thầy thường trú.

Tu viện Dzamthang Tsewang được thành lập khi Chöje Lama Drakpa Öser thứ 4 và Nyingwo Kyabdak thỉnh cầu Khidrup Lodrö Namgyal đến Dzamthang từ tỉnh Tsang. Lödro Namgyal là vị thủ ngôi thứ 30 của truyền thừa Jonang, là Lạt ma thường trú tại Tu viện Jomonang ở U-Tsang và cũng là vị Lạt ma thường trú thứ 4 tại Takten Damchöling. Ngài đã du hành khắp vùng Tây Tạng và Mông Cổ, ban nhiều giáo lý và truyền khẩu vì lợi lạc của chúng sinh.

Tu viện Tsangwa là trú xứ của rất nhiều bậc thầy vĩ đại như Tsangwa Ngawang Trinley Namgyal, Kongchok Jigme Namgyal, Ngawang Jamphel Thutop Namgyal, Sétrul Ngawang Kunga Phuntsok và nhiều bậc thầy khác.

Các tu viện chi nhánh của Tsangwa bao gồm Thupten Shedrup Ling, Chogar Gongma, Yurwe Atsong, Tashi Chöthang, Jayur Zisib Tashi Lhakhang, Kathok Dharthang, Tashi Lhakhang, Zitod Tsakha, v.v.

Đạo sư liên kết

HH Jigme Dorje Rinpoche

Trụ trì Dzamthang và Trưởng dòng truyền thừa Jonang
Khi Ngài còn là một cậu bé, vị thầy tương lai của Jigme Dorje, Lama Ngakgom Purtsa, đã tiên đoán rằng ngài sẽ trở thành một đạo sư Kalachakra vĩ đại và là người hộ trì dòng truyền thừa Jonang. Sau khi cống hiến cuộc đời mình cho việc thực hành Mật điển Du già Tối Thượng, Ngài được bổ nhiệm làm Đạo sư Kim Cương (Vajra Master) thứ 43 của Tu viện Dzamthang. Kể từ đó, ông đã dạy hàng nghìn học trò, hướng dẫn nhiều người trở thành những bậc thầy có trình độ chứng ngộ cao. Năm 2014, Ngài được bầu chọn trở thành người đứng đầu dòng Truyền thừa Jonang.