fbpx

Lịch trình của Khentrul Rinpoche

Hãy giữ kết nối với Rinpoche dù ngài ở đâu trên thế giới. Chúng tôi cố gắng cung cấp trực tuyến hầu hết các giáo Pháp và quán đảnh của ngài để giúp đạo tràng Thời đại Vàng của chúng ta cùng tiến bước trên con đường đạo.

February 2024
March 2024
July 2024
August 2024
No event found!