fbpx

TÍCH TỤ MẬT CHÚ TOÀN CẦU

Cùng Nhau Hồi Hướng Việc Thực Hành của Bạn Để Tạo Ra Đại Dương Công Đức
“Mọi thứ hữu hình trong cuộc sống đều bắt đầu từ cái vô hình. Con người có thể làm cho cái vô hình thành hữu hình nhờ năng lực của mật chú và lời cầu nguyện. Đây là cách tốt nhất vì tâm là cái không thể sờ thấy được, vô hình nhưng lại có năng lực của đức tin và sự tin tưởng; rồi thì âm thanh là hữu hình nhưng vẫn vô hình. Khi được trì tụng như những câu mật chú, điều này có thể tạo ra những kết quả lợi ích rõ ràng.”
Khentrul Rinpoche

Lợi ích của việc trì tụng mật chú

Mật chú có nguồn gốc từ ngôn ngữ thiêng liêng của đức Di Lặc, tiếng Phạn, và dựa trên Phật Pháp là những âm thanh siêu phàm đầy năng lực kết nối với các vị Bổn Tôn có năng lực chuyển hóa và bảo vệ tâm trí của chúng ta. Những câu mật chú, khi được lặp đi lặp lại, có thể tịnh hóa tâm trí chúng ta khỏi nghiệp chướng tiêu cực trong đời sống, và ngăn cản chúng ta hình thành nghiệp tiêu cực mới. Khi được thực hiện với niềm tin và lòng sùng mộ mạnh mẽ, kết quả có thể vô cùng mạnh mẽ. Có những câu chuyện về bệnh tật, thiên tai, và thảm họa đã được đẩy lùi nhờ năng lực của mật chú. Mỗi câu mật chú được kết nối với tâm trí toàn tri của trí tuệ và lòng từ bi. Trì tụng mật chú của một vị Bổn Tôn là để kết nối với ngôn ngữ thiêng liêng của vị Bổn Tôn đó. Bất cứ khi nào chúng ta nghe mật chú của vị Bổn Tôn trên thế giới, chúng ta có thể cảm nhận và biết được sự hiện diện của vị Bổn Tôn đang ở bên chúng ta. Càng niệm thần chú nhiều, chúng ta càng có thể kết nối và nhận ra bản chất thực sự của mình. Khi chúng ta dành thời gian với ngôn ngữ của Bổn tôn, bản chất của chính chúng ta, chúng ta càng đến gần nó hơn. Khi Kalachakra Pada đang tìm kiếm Kalki Aja cho Mật điển Kalachakra, ngài đã nhờ Bổn Tôn Văn Thù Sư Lợi của mình để được hỗ trợ. Khi chúng ta làm điều này với khát vọng thanh tịnh và đức tin mạnh mẽ, thì chúng ta đang nương tựa vào năng lực vượt xa thân phận con người hạn chế của mình. Thay vào đó chúng ta đang nương tựa vào năng lực vô hạn của Phật tánh. 

Sự Quan Trọng của Phẩm Chất Hơn Số Lượng

Có một số cách mà bạn có thể tiếp cận việc tích tụ mật chú. Tất nhiên, phương pháp tốt nhất là thực hành với tinh tấn, tập trung, niềm tin và nguyện vọng mạnh mẽ. Đây là thực hành có phẩm chất cao nhất. Nếu bạn không thể làm được điều đó, nhưng bạn vẫn có niềm tin mãnh liệt vào các mật chú thì tốt nhất là nên tích lũy càng nhiều càng tốt ngay cả khi bạn không thể duy trì sự tập trung toàn hảo. Cách tốt thứ ba để tích lũy mật chú là đối với những người có một niềm tin nào đó thì bạn có thể tập trung vào số lượng và nỗ lực của mình. 

Năng Lực của Việc Hồi Hướng Những Câu Mật Chú của Bạn

Điều rất quan trọng là hồi hướng công đức của bạn ngay khi bạn tạo ra bất cứ thứ gì vì nguyên nhân cái chết là không chắc chắn và chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Bằng cách hồi hướng sự thực hành vì lợi ích của bản thân và của tất cả chúng sinh, bạn đang thêm một giọt nước vào đại dương khát vọng. Năng lực của một giọt nước có thể tan biến, nhưng sức mạnh của đại dương là không thể ngăn cản. Ngay cả khi bạn đã hồi hướng việc thực hành của mình, bạn vẫn có thể cúng dường các mật chú của mình để được hồi hướng như một cộng đồng vì lợi ích của chúng sinh. Thỉnh thoảng, Rinpoche sẽ hồi hướng tất cả các mật chú đã tích lũy của chúng ta cho nhiều mục đích khác nhau. 

Đếm và Gửi Số Câu Mật Chú của Bạn

Với mỗi chuỗi 108 hạt mà bạn hoàn thành, hãy tính là 100 câu mật chú. Có thêm 8 hạt trong một chuỗi hạt vì nhiều lý do. Một cách mà chúng ta sử dụng chúng là để bù đắp cho lỗi lầm của con người trong quá trình tu tập. Sau khi hoàn thành việc hành trì của bạn, xin vui lòng gửi tổng số mật chú tích lũy của bạn.

Hồi Hướng các Mật Chú của Bạn

Kalachakra


ཨོཾ་​ཧ་​ཀྵ་​མ་​ལ་​ཝ་​ར་​ཡཾ་​སྭཱཧཱ།

OM HA KSHA MA LA VA RA YANG SVAHA)

Hài hòa các yếu tố, kết nối với Shambhala, và hồi hướng cho Thời Đại Hòa Bình Hoàng Kim.

Các Pháp Vương Shambala

 

Thực hành Nghi quỹ Pháp vương Shambhala để kết nối với năng lực của các chiến binh từ bi của Shambhala nhằm tạo ra Thời Đại Hòa Bình Hoàng Kim trên trái đất của chúng ta và giải thoát tất cả chúng sinh. Mỗi vị vua đều có câu mật chú riêng của mình.

Tara thứ 21 – Mã Lợi Chi


།ༀ་མ་རཱི་ཙྱཻ་མཱཾཿ་ སྭཱཧཱ།
OM MARITSAIYE MAM SOHA

Xóa tan chướng ngại để giác ngộ trong cuộc sống với nữ thần rạng ngời Marichi.

Tara Xanh

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཧཱ། OM TARE TUTTARE TURE SOHA
ༀ་ཏཱ་རེ་ཏཱཾ་སྭཱ་ཧཱ། OM TARE TAM SOHA

Cầu nguyện năng lực của mẹ chư Phật để bảo hộ và trợ giúp nhanh chóng.

Tara Trắng

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མཱ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།
OM TARE TUTTARE TURE MAMA AYUR PUNYE GYANA PUSHTAM KURU SOHA

Kết nối với đặc tính chữa bệnh của Tara Trắng để sống trường thọ để giúp đỡ chúng sinh.

Phật Dược Sư


ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། ར་ཛ་ས་མུད་ག་ཏེ་སྭཱཧཱ།

OM BHEKANSE BHEKANSE MAHA BHEKANSE RAJA SAMUDGATE SOHA

Kết nối với ánh sáng chữa lành màu xanh của dược Pháp, chữa lành những phiền não thực sự của chúng ta.

Dzambhala


ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ།
OM DZAMBHALA DZALENDRAYAY SWAHA 

Cầu nguyện cho sự giàu có và thịnh vượng của thế giới để mang lại Thời Đại Hoàng Kim.

Heruka Kim Cang Tát Đỏa

OM SHRI VAJRA HERUKA SAMAYA MANUPALAYA | VAJRA HERUKA TENOPA | TISHTHA DRIDHO ME BHAVA | SUTOKAYO ME BHAVA | ANURAKTO ME BHAVA | SUPOKAYO ME BHAVA | SARVA SIDDHI ME PRA YAT CHA | SARVA KARMA SU TSAME | TSITAM SHREYANG KURU HUM | HA HA HA HA HO | BHAGAVAN VAJRA HERUKA MAME MUNTSA | HERUKA BHAVA MAHA SAMAYA SATHO AH HUNG PHET

Quan Âm


ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ

OM MANI PADME HUNG

Kết nối với trái tim từ bi và hồi hướng câu mật chú này tới tất cả những người đã qua đời.