fbpx
Home Trực tuyến Online: Deity Yoga – Innate Kalachakra Practice Retreat

Online: Deity Yoga – Innate Kalachakra Practice Retreat

ABOUT THE PRACTICE RETREAT
People are always chasing the idea of self or getting to know the self but can not recognize the innate true nature that is already present. This practice closes the gap more between who we think we are and who we really are. Our goal is to shift our sense of identity from the illusory self that is projected by ignorance, to a conceptual self that arises from wisdom, therefore bringing us closer to our Buddha-nature.

This retreat is an opportunity to strengthen awareness and cultivate confidence in our own inherent divine nature through the authentic lineage of Tibetan Buddhism of the Jonangpas. There are several skillful means you will have a chance to work with within the different Kalachakra Sadhanas, Kalachakra-Tsok and ordinary activities, in order to unveil the Innate Kalachakra.

For those who have just received the Kalachakra Empowerment and are working on their Ngöndro, this is an ideal opportunity to learn how to put it into practice and to expand enormously the accumulation of merit and wisdom. For those who have been practicing it previously, it is a precious opportunity to realize the power of practicing together with our vajra brothers and sisters.

FOR WHOM IS THIS FOR?
All those who sincerely wish to practice Kalachakra and have received the first set of the Kalachakra Empowerment (Kalachakra Initiation) or the Innate Kalachakra Jenang Initiation from Shar Khentrul Rinpoché, Choekyi Nangwa Rinpoché, HH the Dalai Lama, Jhado Rinpoché or any other Vajra Master of an authentic lineage, regardless of their school of practice.

In order to create the best conditions, it is preferred to have received the first set of the Kalachakra Initiation that are called “The 7 Empowerments of a Growing Child”. However, anyone who has received any other authentic Unsurpassed Yoga Tantra Empowerment and practiced extensively already in their tradition may take part as well. In case of doubt about this important prerequisite, please write to [email protected] before registering.

If you do not have the prerequisite, you are welcome to join here for the Kalachakra Empowerment Rinpoche will give in Mongolia (online participation is possible) before this retreat.

HOW TO PREPARE MYSELF FOR THIS RETREAT
If you are new to the teachings of Shar Khentrul Rinpoche or to the Jonang School of Tibetan Buddhism, Rinpoche strongly encourages you to prepare yourself in advance for this retreat.

SCHEDULE, LANGUAGE and RECORDINGS
Hanoi, Vietnam Timezone
Friday, September 9
12:00 AM Midnight – Session 1
3:00 PM – Session 2
6:00 PM – Session 3
9:00 PM  – Session 4
Saturday, September 10th
12:00 AM Midnight – Session 5
3:00 PM – Session 6
6:00 PM Session 7
9:00 PM – Session 8
Sunday, September 11th
12:00 AM Midnight Session 9
3:00 PM Session 10
6:00 PM Session 11
9:00 PM – Session12
Monday, September 12th
12:00 AM Midnight – Session 13

English. Translations TBA. All the 13 sessions will be recorded and can be accessed afterwards in our online learning center. We encourage you to take part in as many live sessions as possible, but, if your time zone is not compatible, you can listen to them later.

OFFERING for KHENTRUL RINPOCHE
If you wish to show your generosity to Rinpoche’s precious teachings and to his immense effort into spreading the Kalachakra Path worldwide, you can offer Dana to Rinpoche at the Dzokden website here.

Date

Sep 08 - 11 2022
Expired!

Time

Vienna, Austria Timezone
6:30 pm - 9:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Sep 08 - 11 2022
  • Time: 12:30 pm - 3:00 pm
Category

Organizer

Dzokden Kalapa
Phone
+43 676 395 8898
Email
[email protected]
Website
https://kalapa.org/

Speaker

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

QR Code