Home Trực tuyến Online: White Tara Empowerment and Long Life Retreat with Khentrul Rinpoche

Online: White Tara Empowerment and Long Life Retreat with Khentrul Rinpoche

About the Practice of White Tara
Of the 21 Taras, the two most popular are Green Tara and White Tara. White Tara, a manifestation of the Buddha, also known as the Mother of Compassion, is regarded for her qualities of healing and activities to benefit others. She grants grants health, healing and longevity swiftly like a mother running to help her crying child. All powerful White Tara has 7 eyes — with an eye in her forehead, and one on each hand and foot — symbolizing her compassionate vigilance to see all the suffering of the world.

Almost everyone has obstacles in their life that could lead to an untimely death. This is because we have fixed karmas and unfixed karmas. If the obstacles are due to the exhaustion of  your good karma and merit, then in order to prolong your life now, you need to practice powerful ways to collect a lot of merit, such as taking long life initiations, reciting the mantras of long life deities, saving the lives of animals and people, offering medicine to people and taking care of sick people, offering food, clothing and shelter to the poor people. This of course only matters if you yourself are making your life meaningful to live long and practice the Dharma.

If the obstacles in your life and untimely death are due to the accumulation of negative karma, the you must  purify it. Tara will help with it as she is very quick to fulfill our wishes and to grant us happiness and a long life, as well as to help us develop wisdom.

About the Empowerment
Receiving this empowerment is considered to be a great blessing and supportive of a long and healthy life. She is part of a trilogy of 3 long life deities, Amitayus, Tara and Namgyalma.  

Who can attend (online and in person)?
This retreat is open to all.

About the Empowerment (Jenang blessing)
Khentrul Rinpoche will bestow the jenang Empowerment of White Tara. This is useful for those who want to connect to the transformative power of long life. 

Who can attend (online and in person)?
This retreat is open to all.

Retreat Schedule

Melbourne, Australia
AEST – Melbourne, Australia
Saturday, December 31st
DAY 1
9:30 am – 11:00 am – Session 1 – How and why we make make offerings
01:00 pm – 03:00 pm  –  White Tara Empowerment and teaching
04:00 pm – 05:30 pm  –  Session 2  – Tara Practice and Accumulation
07:30 pm – 09:00 pm  –  Session 3 – Tara Practice and Accumulation
Sunday, January 1st
DAY 2
09:00 am – 11:00 am –  Session 4 – Tara Practice and Accumulation
01:00 pm – 02:30 pm –  Session 5 – Tara Practice and Accumulation
03:00 pm – 05:00 pm –  Long Life Offering Ceremony to Khentrul Rinpoche
07:30 pm – 09:00 pm –  Session 6 – Tara Practice and Accumulation
Monday, January 2nd
DAY 3
9:00 am – 10:30 am –  Session 7
HKT - Mongolia, Taiwan, Hong Kong, Singapore
HKT – Shanghai, Mongolia, Singapore and Taiwan
Saturday, December 31st
DAY 1
6:00 am Session 1 – How and why we make make offerings
10:00 am  White Tara Empowerment
1:00 pm  –  Session 2
4:30 pm  –  Session 3
Sunday, January 1st
DAY 2
6:00 am  –  Session 4
10:00 am –  Session 5
12:00 pm –  Long Life Offering Ceremony to Khentrul Rinpoche
4:30 pm –  Session 6
Monday, January 2nd
DAY 3
6:00 am –  Session 7
Central Europe
Central Europe
Saturday, December 31st
DAY 1
3:00 am  –  White Tara Empowerment
6:00 am  –  Session 2
9:30 am  –  Session 3
Sunday, January 1st
DAY 2
11:00 pm (Saturday, December 31) – 01:00 am –  Session 4
03:00 am – 04:30 am –  Session 5
05:00 am – 07:00 am –  Long Life Offering Ceremony to Khentrul Rinpoche
09:30 am – 11:00 am –  Session 6
Monday, January 2nd
DAY 3
11:00 pm (Sunday, January 1) – 01:00 am –  Session 7
BRT - São Paulo, Brazil
BRT – São Paulo, Brazil
Saturday, December 31st
DAY 1
11:00 pm (Friday, December 30) – 01:00 am  –  White Tara Empowerment
02:00 am – 04:00 am  –  Session 2
05:30 am – 07:30 am  –  Session 3
Saturday, December 31st
DAY 2
07:00 pm – 09:00 pm –  Session 4
11:00 pm – 12:30 am (Sunday, January 1) –  Session 5
Sunday, January 1st
01:00 am – 03:00 am –  Long Life Offering Ceremony to Khentrul Rinpoche
05:30 am – 07:00 am –  Session 6
DAY 3
07:00 pm – 09:00 pm –  Session 7
EDT USA & Toronto
EST / AST – East Coast USA, Toronto
Friday, December 30th
DAY 1
09:00 pm – 11:00 pm  –  White Tara Empowerment
Saturday, December 31st
12:00 am – 02:00 am  –  Session 2
03:30 am – 05:30 am  –  Session 3
DAY 2
05:00 pm –  Session 4
09:00 pm –  Session 5
11:00 pm –  Long Life Offering Ceremony to Khentrul Rinpoche
Sunday, January 1st
3:30 am –  Session 6
DAY 3
5:00 pm –  Session 7
West Coast, USA
PT – West Coast
Friday, December 30th
DAY 1
06:00 pm  –  White Tara Empowerment
09:00 pm  –  Session 2
Saturday, December 31st
12:30 am – 02:30 am  –  Session 3
DAY 2
2:00 pm –  Session 4
6:00 pm  –  Session 5
8:00 pm –  Long Life Offering Ceremony to Khentrul Rinpoche
Sunday, January 1st
12:30 am –  Session 6
DAY 3
2:00 pm  –  Session 7

OFFER TO THE LONG LIFE PUJA
There are a lot of items involved that need to be offered and costs related to putting on this long life puja. Traditionally thousands of offerings are made along with all of the traditional item such a monks, robes, statues, items representing the Dharma, medicines etc. We appreciate your donation to help sponsor this.
https://dzokden.org/donations/long-life-offering-fund-to-khentrul-rinpoche/

OFFER LONG LIFE MANTRAS
For Rinpoche’s long life we are accumulating the White Tara Mantras, you can offer them here
https://airtable.com/shr9ie87dewcT9wqa

OFFERING DANA TO RINPOCHE
Its customary at the end of empowerment for students to make an offering of Dana to the guru. As this is an online event, you can make the offering of Dana to Rinpoche here.

ADDITIONAL QUESTIONS?
email [email protected]

 

Date

Dec 30 2022 - Jan 02 2023
Expired!

Time

Melbourne Timezone
All Day

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Dec 29 2022 - Jan 02 2023
  • Time: All Day

Location

Land of Shambhala
837 Taggerty-Thorton Road, Thornton, Victoria
Category

Organizer

Tibetan Buddhist Rimé Institute
Phone
61 3 9754 6212
Email
[email protected]
Website
https://rimebuddhism.com

Speaker

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

X
QR Code