fbpx

Tashi Chöthang

Tu viện Tashi Chöthang là trú xứ của Kyabje Lama Lobsang Trinley, vị đạo sư gốc của Khentrul Rinpoche. Đây là một tu viện chi nhánh của Tu viện Dzamthang Tsangwa nổi tiếng.

Ẩn mình trong một thung lũng trong vùng Zidka, Tu viện Tashi Chöthang được thành lập bởi Ngawang Tenpa Seljé, đệ tử của Tsangchen Tulku. Tu viện được xây dựng tại nơi được cho là Lama Tsangwa đã thực hành và ban nhiều giáo lý.

Vị thầy thường trú thứ hai của tu viện này là Lhazo Lama nổi tiếng (còn được gọi là Ngawang Chözin), một hành giả du già (yogi) chứng ngộ cao về các thực hành giai đoạn sinh khởi và hoàn thiện Kalachakra.

Kể từ thời điểm đó, Tashi Chöthang đã là quê hương của nhiều vị Lạt ma chứng ngộ cao và được kính trọng, chẳng hạn như Lama Nyamnye, học giả vĩ đại Ngawang Tsognyi Gyatso, Ngawang Sonam Sangpo, Lama Tenzin Pal, Lodro Tsultrim Sang và Lama Rinpal, vị cứu tinh vĩ đại của chúng sinh.

Affiliated Teachers

Đạo sư liên kết

Lạt ma thường trú thứ chín là Pháp Vương vĩ đại và là đạo sư chứng ngộ cao Kyabje Lama Lobsang Trinley. Sau cuộc xâm lược của Trung Quốc, Ngài đã làm việc không mệt mỏi để xây dựng lại Phật giáo Đại thừa và Kim Cương thừa của Tây Tạng, giảng dạy rộng rãi và đào tạo nhiều học giả và hành giả vĩ đại trong truyền thừa Jonang và các truyền thừa khác. Các học trò của Lobsang Trinley đã giúp ông thành lập các shedra (trường cao đẳng tu viện) ở một số tu viện, nhờ đó giúp bảo tồn tính xác thực của Phật Pháp. Ngài cũng giảng dạy rộng rãi Sáu Du Già Kalachakra, nhờ đó duy trì sự thực hành của dòng truyền thừa cổ xưa này.

Lama Ngangtong

Sinh ra tại vùng Zidrup xa xôi, Lama Ngangtong được biết đến là một tu sĩ rất thanh tịnh, người luôn có năng lực to lớn để đạt được sự chứng ngộ thông qua các phương pháp Mật thừa (tsakar). Mặc dù Ngài có thể không nổi tiếng như một học giả hàn lâm nhưng Ngài chắc chắn được kính trọng như một bậc thầy có trình độ chứng ngộ cao.

Lama Ngangtong nghiên cứu Kalachakra dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Lama Ngawang Rinpal và sau đó với Lama Lobsang Trinley. Chính Lobsang Trinley đã chọn Lama Ngantong trở thành Đạo sư Kim Cương để giảng dạy các hành giả tại Tashi Chöthang.

Ngài cũng được biết đến khắp vùng là một người hướng dẫn rất thành tựu trong việc thực hành phowa (chuyển di tâm thức) vào lúc chết. Các gia đình từ xa tìm đến Ngài để thực hiện các nghi lễ nhằm giúp những người thân yêu của họ có được sự tái sinh tốt lành.

Khenpo Ngangwapal

Khenpo Ngangwapal là học giả và đạo sư thường trú tại tu viện. Ngài trở thành tu sĩ khi còn là một thiếu niên và kể từ đó đã có nhiều vị thầy, trong đó có Lama Ngawang Rinpal. Sau đó, Ngài tu học nhiều năm với Lama Lobsang Trinley, người đã chọn Ngài làm Khenpo (đạo sư học thuật) của tu viện. Ngài đặc biệt được biết đến với thái độ ôn hòa và nhẹ nhàng, khiến Ngài rất được tôn trọng như một người tốt bụng và kiên định. Ngài đặc biệt thông thạo những lời dạy của Bamda Gelek Gyatso.