fbpx
Trang chủ Trực tuyến Online: Khentrul Rinpoche’s Vision for the Land of Shambhala Project

Online: Khentrul Rinpoche’s Vision for the Land of Shambhala Project

Sherab Gyalmo, our Holistic Living talk host, will sit down wth Khentrul Rinpoche and the Land of Shambhala team to learn about the project. Khentrul Rinpoche will give an overview of the project and let us know what has inspired this huge endeavour. Land of Shambhala is a project for the benefit of the whole world with a greater purpose to help us create the Golden Age of peace and harmony.

We will also discuss the vision and the elements of the project from Malaya Grove to the Kalachakra retreat centre and introduce our Shambhala Warriors, the core group of the project who will take us on the journey of the project over the last two years and where we are headed. This is an important opportunity to learn about ways that you can get involved in Rinpoche’s project.

TIMEZONE
12:30 AM San Francisco
3:30 AM New York
9:30 AM  Vienna Austria
7:30 PM Melbourne Australia Time

ZOOM INFO
Please click the link below to join the webinar: https://us02web.zoom.us/j/88494627095?pwd=cGQ3dzAwVnVhL0lhTkptZ2F3SWd0Zz09
Passcode: Shambhala
Webinar ID: 884 9462 7095

HOLISTIC LIVING SERIES Dzokden has purchased 40 acres of land in order to build a spiritual paradise for all types of people to experience the life changing qualities of the Kalachakra path.  Land of Shambhala will give sentient beings an opportunity to find harmony with our external environment, internal and enlightened reality. This is a space for people to authentically connect and be present in the world while living with greater vitality, love and purpose.  The centre will offer a holistic program of Kalachakra medicine, yoga, philosophy, astrology and science.

As part of Rinpoche’s vision, we will bring together the teachings of Kalachakra, the sciences and the various wisdom traditions in one place. The Land of Shambhala Holistic Life Series discussions will introduce experts in the fields of Tibetan Buddhism, Kalachakra Six Yogas, Western Psychology, Astrology, Ayurveda, Tibetan and Chinese Medicine, Herbs, Feng Shui and Sache who will discuss the benefits of these sciences and how the integrate to the vision of creating the Golden Age of Peace and Harmony in our World.

Each month, we will have guest experts talk in their respective areas of expertise in a conversational forum.  The talk series will be streamed on Facebook live and also Zoom where audiences will be given the opportunity to ask questions of our expert.

Support the project or volunteer. 

Thẻ:

Ngày

Nov 14 2021
Hết hạn!

Giờ địa phương

  • Múi giờ America/New_York
  • Ngày Nov 14 2021

Loa

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

Mã QR