fbpx
Home Bắc Mỹ Trực tuyến California & Online: Prayer for Establishing All Attainments (commentary and oral transmission)

California & Online: Prayer for Establishing All Attainments (commentary and oral transmission)

Register to access learning center to access course materials. This will also be broadcast on Facebook.

Schedule by Timezone

Melbourne, Australia  October 31st
7:00 AM Session 1: Oral Transmission & Commentary
9:00 AM Session 2: Commentary

Hong Kong, Shanghai, Mongolia, Singapore and Taiwan October 31t
4:00 AM Session 1: Oral Transmission & Commentary
6:00 AM Session 2: Commentary

Central Europe October 30th
9:00 PM Session 1: Oral Transmission & Commentary
11:00 PM Session 2: Commentary

Sao Paulo, Brazil October 30th
5:00 PM Session 1: Oral Transmission & Commentary
7:00 PM Session 2: Commentary

East Coast USA & Toronto October 30th
4:00 PM Session 1: Oral Transmission & Commentary
6:00 PM Session 2: Commentary

West Coast USA  October 30th
1:00 PM Session 1: Oral Transmission & Commentary
3:00 PM Session 2: Commentary

Khentrul Rinpoche wrote this prayer to help establish everyone on the completion of the path. He wishes for all the students in the Dzokden community to learn this prayer by heart and chant it often as he has included the essence of what is needed in this prayer.

Sarva mangalaṃ! I received this set of twenty-one undefiled aspirations that constitute this “Prayer for Establishing all Attainments” together with the “Path of Secret Ḍākinī Treasure”. In the future, all my students should memorize this “Prayer for all Attainments” that was received with such excellent signs of synchronicity. Knowing that, then, in all special occasions when they encounter sacred places and objects, or meet with great beings, and in any other opportunities for connecting with sacred outlook that may arise, if they recite these aspirations with intense intention, inconceivable beneficial qualities will be present.

I, Shar Khentrul Jampel Lodrö, finished composing this at Tongzuk Dechen Ling22  in the Iron Female Ox Year, the Western year 2021, on the 28th day of October. Ge’o! Ge’o! Ge’o!

The oral transmission and commentary will be live streamed. The Oral transmission is only available to those who register for the zoom. The commentary is completely public.

Make an offering of Dana to Khentrul Rinpoche
It is common for those requesting an empowerment or transmission to make an offering. You can do so online here.
https://dzokden.org/donations/dana-for-rinpoche/

Tags:

Date

Oct 30 2022
Expired!

Time

San Francisco Timezone
1:00 pm - 5:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Oct 30 2022
  • Time: 7:00 am - 11:00 am

Location

Niem Phat Duong Fremont Temple
4273 Solar Way, Fremont CA 94538

Speaker

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

X
QR Code