fbpx
Home Châu Úc Trực tuyến Long Life Offering Ceremony to Khentrul Rinpoch

Long Life Offering Ceremony to Khentrul Rinpoch

The long life offering is an incredibly moving devotional offering of praises, symbolic items and prayers to our beloved spiritual guide, our Guru, Khentrul Rinpoche. In order to help Khentrul Rinpoche achieve his vision of the Golden Age, we offer this puja to help increase his health and life and to remove our obstacles that may prevent that.

Long life offerings purify mistakes and disharmonies between the students and teacher (broken samayas) and creates the conditions to continue to receive teachings from our teacher for a long time. The Gurus stay and teach students that have the merit for them to teach them. When there is not enough merit amongst the students, the Dakinis call the Guru away to another realm to teach. This offering practice helps the students accumulate vast amounts of merit and create the karmic conditions for the teacher to remain and teach them .

People are often confused in modern times wishing to die when it is convenient or feels good before they lose any of their abilities and become weak and dependent on others. This completely forgets the rarity and value of this precious human birth.  They also ask why the Guru would want to live long thinking it may be also nice to die when it is most comfortable, mistaking this for compassion.

In order to practice and live a long and healthy life as students, we need our teacher to remain and teach for the benefit of beings. The Guru is the Buddha. The Guru is the Dharma. The Guru is the Sangha. Our efforts to increase the health and lifespan of the Guru also affect the longevity of our Sangha. As we are not yet enlightened, we need all the opportunity to accumulate merit in this life.

As part of the offering 1000s of offerings are set up to accumulate merit, usually water, incense, tormas etc. Precious objects are gathered representing the victory of the Dharma and Guru in various ways and a heartfelt request is made to the Dakini to let our teacher remain and stay.

Accumulate and Dedicate White Tara Mantras to Khentrul Rinpoche
For Rinpoche’s long life we are accumulating the White Tara Mantras, you can offer them here
https://airtable.com/shr9ie87dewcT9wqa

Sponsor the Long Life Offering
There are a lot of items involved that need to be offered and costs related to putting on this long life puja. Traditionally thousands of offerings are made along with all of the traditional item such a monks, robes, statues, items representing the Dharma, medicines etc. We appreciate your donation to help sponsor this.
https://dzokden.org/donations/long-life-offering-fund-to-khentrul-rinpoche/

Zoom Information
https://us02web.zoom.us/j/87606440022?pwd=aGlMNk9nb3NlZlJwVVRwTlpWM1VNUT09
Passcode: 108108
Webinar ID: 876 0644 0022
Passcode: 108108

Tags:

Date

Jan 01 2023
Expired!

Time

Melbourne Australia Timezone
7:30 pm - 9:30 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Jan 01 2023
  • Time: 6:30 am - 8:30 am

Location

Land of Shambhala
837 Taggerty-Thorton Road, Thornton, Victoria

Speaker

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

QR Code