fbpx
Home 2021 Lễ Quán đỉnh Kalachakra online

2021 Lễ Quán đỉnh Kalachakra online

Theo yêu cầu rất đặc biệt của một nhóm ở New York, Rinpoche đã vui lòng đồng ý đưa Quán đảnh Kalachakra lên mạng. Chúng tôi sẽ phát trực tiếp việc trao quyền ở mức phóng to chỉ cho những người tham dự đã đăng ký từ Úc. Đây là lần đầu tiên Rinpoche công khai hình thức Quán đảnh này ở Úc. Đại dịch đã tiếp diễn lâu hơn chúng ta tưởng và học sinh không thể đi du lịch.

Chúng tôi hy vọng đây là cơ hội để tạo duyên cho sự an bình và hòa hợp nở rộ trên toàn thế giới. Lễ quán đỉnh sẽ diễn ra trong một môi trường an tĩnh khoảng vài ngày. Vì vậy, các bạn hãy lưu ý có mặt trong các buổi lễ tùy theo múi giờ của địa phương mình. Lễ quán đỉnh bao gồm các phần cầu nguyện cho sự an bình và hòa hợp của thế giới, nghi lễ vũ điệu tâm linh, và lễ phát lộ phiên bản Mandala Kalachakra thứ ba của dòng Jonang. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước qua lễ quán đỉnh để hiểu được những gì mình đang nhận. Các bài giảng, thảo luận, thiền định, trì tụng mật chú và các lễ cúng dường, sẽ giúp bạn tạo ra một kết nối sâu sắc với nội tâm an bình và hòa hợp của chính mình.

 

Lịch trình xác nhận
Chúng tôi sẽ cung cấp cho những người đăng ký một cuốn sách điện tử bằng tiếng Việt để theo dõi các bước nhận quán đỉnh. Nếu có thể được thì bạn nên cúng dường chút ít cho việc ấn tống cuốn sách này, bởi vì đó là một đối tượng linh thánh và quý giá.

LỊCH TRÌNH

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG PHÁP.

Ngài Khentrul Rinpoche mong muốn bạn tham dự tất cả các buổi thuyết giảng. 

Các hướng dẫn chi tiết: 

Một số buổi sẽ được ghi âm để phù hợp với nhiều người ở các múi giờ khác nhau. Riêng Lễ quán đỉnh sẽ thực hiện trực tiếp,  không ghi âm. Nếu bạn muốn được nhận quán đỉnh, bạn phải có mặt để thọ nhận trực tiếp. Bởi vì không thể trả lời email cho tất cả mọi người nên chúng tôi sẽ chỉ định các buổi mà bạn bắt buộc phải có mặt để nhận được sự trao truyền ( Đây là quy định bắt buộc).

 

Chương trình có 2 phần: 

1/ Chương trình quán đỉnh cộng đồng:  Là chương trình trực tiếp công khai. Tất cả mọi người , kể cả người chưa đăng ký cũng có thể tham dự.

2/ Chương trình riêng: Thực hiện thông qua Zoom. Chỉ giành riêng cho những người đã đăng ký mới có thể XEM LỊCH CHI TIẾT THEO TIMEZONE ( thời gian thực nơi ở của các bạn).

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI CỦA NGÀI KHENTRUL

Chương trình cộng đồng:

Tính theo giờ Việt Nam

Thứ tư: 16:30 (chiều) ngày 21/7/2021 Lễ quán đỉnh  Kalachakra. Các Phật tử  Bắt buộc tham dự. (Các thành viên có thể tham dự trực tiếp hoặc xem video phát lại Tại Trung tâm Dzokden không theo thời gian thực).
https://us02web.zoom.us/j/83667772086?pwd=eFpEcnhxVHpzYXBWcndxNTRGSWF3UT09
Passcode: 636108
Webinar ID: 836 6777 2086

Thứ năm: 16:30 (chiều) ngày 22/7/2021. Thuyết giảng công khai bằng tiếng Tây Tạng về Kalachakra, Shambhala và Hòa bình Thế giới . Buổi giảng này không có phiên dịch.
བོད་སྐད་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་བྱང་ཤམྦྷ་ལའི་ཞིང་ཁམས་གསལ་བཤད།
ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༢༢ གྲོང་ཁྱེར་Melbourne གྱི་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་༧ དང་ཕྱེད་སྟེང་དྲྭ་ཐོག facebook youtube zoom བརྒྱུད་དེ་འཆད་ཁྲིད།

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི། །ངེས་དོན་རྫོགས་ལྡན་གསར་བའི་བདེ་སྐྱིད་མཆོག །འདོད་ན་ཤམྦྷ་ལ་ཡི་ཡིན་ལུགས་དང་། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གི་རིམ་པ་རྣམས། །ཁ་གསལ་དོན་ལྡན་ལག་ཏུ་ལེན་ཤེས་པ། །དྲི་མེད་ལུང་དང་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ། །གོ་བར་གྱིས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་ཚོགས། །
།དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཤམྦྷ་ལ་ཡི་ཆོས། །དེ་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་འབྱུང་གནས་མཆོག །རང་གཞན་ཕན་བདེའི་ལམ་བཟང་དེ་འཇུག་པའི། །ངེས་གསང་རྫོགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་རྔ་ཉོན། །
རང་གིས་རང་ཉིད་བླུན་པོར་མི་འཇོག་པར། །ཉོན་དང་གོ་ལ་སོམས་དང་རྟོགས་ངེས་པའི། །བྱིས་པའི་གོམ་ཁ་ཁྲིད་པའི་བྱམས་བརྩེ་ཡོད། །ཟབ་དོན་རིམ་གྱིས་རྟོགས་པའི་ལེགས་བཤད་ཡིན། །

No translation is offered to this livestream teaching.
https://us02web.zoom.us/j/83533374143?pwd=RkM5M3JqeHBHbG9QYkpQbm5XQ05JZz09
Passcode: 108108
Webinar ID: 835 3337 4143

Thứ sáu: 16:30 (chiều) ngày 23/7/20201. Các nghi thức quán đỉnh cộng đồng và các cam kết thiêng liêng. (Các thành viên có thể tham dự trực tiếp hoặc xem video phát lại Tại Trung tâm Dzokden không theo thời gian thực).
https://us02web.zoom.us/j/89512929786?pwd=VWdEUjY1bVBzRUNpeThqZm9BZUxSUT09
Passcode: 636108
Webinar ID: 895 1292 9786

Chương Trình Riêng:  Giành cho thành viên đã đăng ký tham dự

Thứ bảy:  sáng 07:00 – 08:00 ngày 24/7/2021. Cầu nguyện chuẩn bị nhận quán đỉnh. (Khuyến khích nhưng không bắt buộc. Không có bản ghi âm.)

08:00 – 11:00 Quán đỉnh Kalachakra Phần 1 (Bắt buộc. Chỉ có thể nhận được trong thời gian thực. Không có Bản ghi âm.)

12:00 – 13:30 Cách thực hành Kalachakra và Pháp đàm (hỏi đáp) về lời thề nguyện. (Khuyến khích nhưng không bắt buộc. Có ghi âm.)

14:00 – 15:00 Những lời cầu nguyện chuẩn bị để nhận trao quyền (Khuyến khích nhưng không bắt buộc. Không có ghi âm.)

Chủ nhật: sáng 07:00 – 08:00 ngày 25/7/2021 Cầu nguyện chuẩn bị để nhận được trao quyền (Khuyến khích nhưng không bắt buộc. Không có ghi âm.)

08:00 – 11:00 Trao quyền Kalachakra Phần 2. (Bắt buộc. Chỉ có thể nhận được trong thời gian thực. Không có Bản ghi âm.)

11:45 – 12:45 Kalachakra Tsok và kết thúc lễ cúng dàng lên Guru (Khuyến khích nhưng không bắt buộc. Không ghi âm.)

13:15 – 13:45 Nghi thức sau trao quyền – Dâng nước . (Khuyến khích nhưng không bắt buộc. Không ghi âm)

VỀ KALACHAKRA
Kalachakra mang lại sự an bình cho chính ta và thế giới bởi vì chúng ta học cách làm hài hòa giữa thân, tâm mình với môi trường. Kalachakra có nghĩa là bánh xe thời gian, vượt lên trên thời gian, không gian và thực tại. Bản chất của Kalachakra chính là bản tâm của ta. Nó làm hài hòa vũ trụ với hệ thống bên trong và tâm giác ngộ. Không giống như các giáo lý Phật giáo khác, giáo lý Kalachakra trình bày chi tiết, giúp ta hiểu sâu sắc và dẫn dắt người tu thuộc bất cứ truyền thống tôn giáo nào nhận ra bản tâm mình. Giáo lý này giúp chúng ta vượt lên trên các hạn chế của thói quen, tập khí để mở ra tiềm năng vô hạn cho tình yêu thương và lòng bi mẫn.HỆ THỐNG HOÀN HẢO DẪN ĐẾN GIÁC NGỘ
Truyền thống Phật giáo Jonang Tây Tạng đặc biệt chú trọng vào đạo lộ hoàn hảo, đưa ra hệ thống hướng dẫn rõ ràng, từng bước một đến giác ngộ. Đặc biệt, dòng Jonang nổi tiếng vì sự trì giữ sáu kim cương du già với nhiều vị thầy chứng ngộ truyền bá. Giáo lý này hiếm khi được truyền dạy đầy đủ cho hành giả cư sĩ ở phương Tây. Hầu hết các hành giả du già dòng Jonang đã chọn cách thực hành nơi các hang động và tu viện trong dãy Himalaya. Khentrul Rinpoche đã phát nguyện mang các giáo lý này đến phương Tây thông qua ngôn ngữ Anh. Ngài hy vọng tạo duyên cho các hành giả cư sĩ thực chứng tâm yếu của các giáo lý thậm thâm này.

Kalachakra vì sự an bình của thế giới
Đức Phật Thích Ca Mâu đã truyền trao Mật pháp Kalachakra cho các vị vua cõi Shambhala vào cùng thời điểm ngài giảng dạy tâm kinh [Bát Nhã-ND]. Trong bản kinh văn này, có một tiên tri rõ ràng về sự an bình của thế giới khởi sinh trên trái đất. Đây là thời điểm chúng ta tạo duyên để Thời đại Vàng trên trái đất đến sớm hơn. Khentrul Rinpoche rất thiện xảo trong việc làm chất xúc tác biến đổi các nguyện ước chân thực của các đệ tử. Ngài đã làm cho trí tuệ cổ đại phong phú và phức tạp trở nên dễ tiếp cận đối với mọi người, phù hợp với căn cơ của họ, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

PREPARING FOR THE EMPOWERMENT
You can join the empowerment without any special preparation. The most important thing you will need during the empowerment is Bodhicitta, the aspiration to liberate all sentient beings. If you wish to prepare, the best preparation is to learn and practice the Ngondro to connect with the lineage, the masters and cultivate Bodhicitta and merit. Khentrul Rinpoche is currently teaching a Kalachakra Ngondro course from May 1 – July 17 that you can join at anytime.

Registration information for Vietnamese

CÁC ĐƯỜNG LINK THÔNG TIN
Tricycle Magazine about our 3D Printed Kalachakra Mandala House 
Khentrul Rinpoche’s Website and Bio 
Free Teachings on Soundcloud
Free Teachings on Youtube

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUÁN ĐỈNH ONLINE
1) Đăng ký thọ nhận quán đỉnh online. Chọn ngôn ngữ thích hợp. Bạn sẽ nhận được email xác nhận.

2) Trước khi quán đỉnh, bạn sẽ nhận được thông tin về một số thứ đơn giản cần chuẩn bị để giúp bạn có thể trải nghiệm như là một quán đỉnh thực sự. Nếu bạn không chuẩn bị được thì xin đừng lo lắng vì chúng chỉ mang tính biểu tượng và bạn vẫn nhận được quán đỉnh. Điều quan trọng hơn là bạn cần hiểu những gì đang diễn ra. Bạn không được phép chia sẻ sách quán đỉnh này với người khác hay chia sẻ họ thông tin truy cập vào lễ quán đỉnh. Bạn chỉ được sử dụng với mục đích cá nhân. Rinpoche sẽ gửi cuốn sách điện tử vào buổi tối trước khi diễn ra lễ quán đỉnh nếu bạn có trục trặc về kỹ thuật (bạn không đọc được sách điện tử và vào zoom đồng thời)

3) Bạn sẽ nhận thông tin truy cập vào Zoom cho mỗi phần trong lễ quán đỉnh. Bởi vì Khentrul Rinpoche muốn mọi người tham dự đầy đủ các phần nên chúng tôi đã ghi rõ các phần tham dự bắt buộc để chúng tôi không phải nhận quá nhiều email yêu cầu các trường hợp đặc biệt. Như đã nói ở trên, Rinpoche mong muốn bạn tham dự đầy đủ các phần.

ĐÓNG GÓP CHO BAN TỔ CHỨC/strong>
TÀI TRỢ CHO ẤN TỐNG SÁCH ĐIỆN TỬ
CÚNG DƯỜNG RINPOCHE

THÔNG TIN BỔ SUNG
Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy gửi email đến địa chỉ: [email protected]

Date

Jul 24 - 25 2021
Expired!

Local Time

  • Timezone: Asia/Bangkok
  • Date: Jul 24 - 26 2021

Speaker

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

QR Code