fbpx
Home Trực tuyến Online Sacred Transition: Kalachakra Phowa and Vajra Vega Jenang with Khentrul Rinpoche

Online Sacred Transition: Kalachakra Phowa and Vajra Vega Jenang with Khentrul Rinpoche

Dying is an essential part of life; something that we all will face. Whether you or a loved one is facing death today or decades from now, it’s important to understand what it means to live and die well.

In this weekend teaching, Khentrul Rinpoche will take us on a journey through what is known as the ‘bardos’, or transition periods, between one life and the next, and the tremendous opportunity they can offer if we view them as an opportunity for spiritual transformation.

Khentrul Rinpoche will help us understand the profound steps we can take in our life now to prepare for death and what we can do at the time of death. In this practical teaching, Khentrul Rinpoche will bestow the Kalachakra phowa transmission and help us identify opportunities for liberation in the Bardo.

Vajra Vega, the wrathful form of Shri Kalachakra and the King of the Wrathful Deities, is the protector aspect in Kalachakra. There are many benefits to establishing a connection with Vajra Vega. The essence of Vajravega is that he represents the non-conceptual primordial wisdom which arises when the winds enter the central channel. This is the method by which the root ignorance of conceptuality is cut. It is also the basis or the container in which the precious six vajra yogas arise. When we establish a wheel of protection with Vajra Vega, we are symbolically stopping the arising of dualistic appearances, and abiding within the non-conceptual wisdom.

It is very important and special for us to connect with this aspect of Kalachakra in our lifetime so that we may be benefited from the connection in the Bardo state after death. While we must do our best to create karmic propensities to realize our own sacred truth during this life, if we do not then in the Bardo state after death, we may be able to recognise Vajra Vega in the sea of wrathful Deities and be liberated.

WHO CAN COME
Anyone can join. There is no prerequisite.

SCHEDULE
Coming Soon

OW THE ONLINE EMPOWERMENT WILL WORK
1) Register for each attendee that will be receiving the empowerment. You will be added to the course on learn.dzokden.org
2) You must receive the empowerment and oral transmission online in real-time. We do not record empowerment. We do not offer empowerment books for this event.
3) You will receive access to the zoom for each of the session of the teaching.

VARIABLE PROGRAM COSTS
The Dharma is not for sale but we do have cost to put on global events. We have created 3 offering levels to help make this affordable to a range of attendees as we must raise funds to cover the cost. The cost has been adjusted for the cost of living in various countries. Thank you for understanding so that we can make this accessible to our global family. If your ability to pay makes it difficult to attend this program, we will make every effort to make attendance possible. Email [email protected] to request assistance.

ADDITIONAL QUESTIONS? email  

Date

Oct 08 - 09 2022
Expired!

Time

Toronto, Canada Timezone
1:00 pm - 5:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/Los_Angeles
  • Date: Oct 08 - 09 2022
  • Time: 10:00 am - 2:00 pm
Category

Speaker

  • Khentrul Rinpoche
    Khentrul Rinpoche

    Khentrul Rinpoché Jamphel Lodrö là người sáng lập và là nhà lãnh đạo tâm linh của học viện Dzokden. Rinpoche là tác giả của những cuốn sách: Khám phá Chân lý tối thượng, Con đường Trung Đạo vĩ đại, Làm sáng đèn Tha Không Kiến của dòng Jonang, Sống hạnh phúc hơn, Kho báu Ẩn tàng của Đạo lộ Uyên thâm, Vén Mở Chân Lý Thiêng liêng Qua Con Đường Thời Luân.
    Rinpoche đã dành 20 năm đầu tiên của cuộc đời để chăn bò yak và tụng chú trên các cao nguyên của Tây Tạng. Được các vị Bồ tát truyền cảm hứng, Ngài rời gia đình để tu học trong nhiều tu viện dưới sự hướng dẫn của hơn 25 đạo sư trong tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Do cách tiếp cận không theo giáo phái của mình, Ngài có danh hiệu là Đạo sư Rimé (Bất bộ phái) và được xác định là hóa thân của Đạo sư Kalachakra nổi tiếng Ngawang Chözin Gyatso. Trong khi cốt lõi giáo lý của Ngài là sự thừa nhận rằng có giá trị to lớn trong sự đa dạng của tất cả các truyền thống tâm linh được tìm thấy trên thế giới này; Ngài tập trung vào truyền thống Jonang-Shambhala. Giáo lý Kalachakra (bánh xe thời gian) chứa đựng những phương pháp thậm thâm, giúp làm hài hòa môi trường bên ngoài và nội tâm bên trong, cuối cùng mang lại thời kỳ hoàng kim của an bình và hòa hợp (Dzokden).

QR Code